rolf-antal-invandrare
Opinion

Den förvirrande diskussionen om antalet invandrare

Publicerad 7/12/2019
Annons

➤ KRÖNIKA På rekordtid har vi blivit 10 miljoner invånare i Sverige. Eller finns det 11 eller kanske t.o.m. 12 miljoner människor här?

Alla de som väntar på asylbesked räknas ju inte in i statistiken. Inte heller alla de som fått avslag och lever här ”papperslösa” eller de utlänningar som jobbar svart utan tillstånd och bor här periodvis. Eller alla de tiggare som sitter utanför varje butik. Eller bärplockarna och asfaltsanläggarna. Eller de unga som lever här som offer för människohandeln. Eller de ambulerande inbrottsligorna.

Försöker man få svar via regeringens eller Migrationsverkets hemsidor blir man inte mycket klokare. Inte heller får man en klarare bild genom att ta del av svenska medier. De officiella redovisningarna använder otaliga förvillande begrepp. Kvotflyktingar, asylsökande, anhöriginvandrare, arbetsinvandrare, invandrare med särskilda skäl, gymnasieinvandrare etc.

Någon samlad uppgift om det totala antalet migranter som faktiskt befinner sig i landet är svår att få. I media ges entydigt bilden av att invandringen minskar och att Sverige nu ligger på EU:s lägsta nivå. Under första halvåret i år beviljades 60 291 uppehållstillstånd, dvs drygt 120 000 på helårsbasis.

Men i Migrationsverkets prognos för 2015 – 2020 angavs antalet väntade migranter till 762 346. Det betyder alltså per år ungefär lika många som kom under kalabaliken 2015! Senare siffror anger från nu fram till 2021 122 000 nya asylsökande och 181 000 anhöriginvandrare. Alltså 303 000 invandrare kommande år.

Räknar man in de övriga grupper som Migrationsverket enligt ovan använder sig av hamnar vi alltså åter på siffror som liknar de 2015! Då man desperat fick bygga tältläger för att till nöds kunna erbjuda ”flyktingarna” tak över huvudet. Nu får de istället förtur till de få bostäder som står till förfogande i bostadsbristens Sverige och försörjningsbördan har överflyttats från staten till kommunerna. Men hur länge håller det?

Enligt vår statsminister Stefan Löfven är detta en restriktiv invandringspolitik på lägsta nivå. Enligt den tidigare statsministern Göran Persson är det ohållbart. Det går inte att vi har 4 gånger så hög invandring som alla våra grannländer tillsammans, säger han. Vi klarar inte detta. Men Miljöpartiet vill öppna för ännu fler. Centerns Annie Lööf ser gärna 10-tals miljoner fler!

Alla gör de anspråk på att den ”humanitära stormaktens” politik inte bara är just humanitär utan också berikar Sverige och det svenska folket och rentav är helt nödvändig för att vi svenskar överhuvudtaget ska klara oss. Utan den stannar Sverige hävdar man. En genialisk win win-politik alltså om man ska tro dem.

Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons