Denny Abrahamsson anmäls på nytt för en rad inlägg på Facebook där det bland annat uttrycks att muslimer har lägre IQ och att den muslimska guden är allt annat än kärleksfull. Detta menar polisen är brottsligt och kallar honom till förhör. Under förhöret blir pensionären hårt pressad av förhörsledarna till att erkänna hatbrott och får även en uppläxning i hur man får använda sin yttrandefrihet.

Samhällsnytt har tidigare skrivit om den 71-årige pensionären Denny Abrahamsson som åtalades för hets mot folk grupp efter att på Facebook bland annat ha skrivit att islam är en fascistisk ideologi. Den 26 juni frikändes han från åtalet av Södertörns tingsrätt. Grunden för den friande domen var inte att tingsrätten bedömde att denna åsikt ingår i Dennys yttrandefrihet, utan en teknisk bevisfråga. Tingsrätten ansåg nämligen att åklagaren inte lyckats att bevisa att det var Denny som skrivit de förbjudna orden.

LÄS MER: 71-årige Denny kallade islam för ”fascistisk ideologi” – åtalas för hets mot folkgrupp

Idag kan Samhällsnytt berätta att Denny Abrahamsson har kallats till ett nytt förhör hos Demokrati- och hatbrottsgruppen på polishuset i Stockholm. Det har visat sig att han polisanmälts på nytt av Tomas Åberg från statsfinansierade Näthatsgranskaren. Denna gång omfattar utredningen fem nya kommentarer i olika grupper på Facebook.

En av kommentarerna som polisen anser bryter mot lagen om hets mot folkgrupp lyder så här:

”Inavel i den islamiska kulturen orsakar missbildningar, lågt IQ och aggressioner.”

En annan postades i gruppen ”Medborgarna för Sverige”:

”Varför gör muslimer ofta grymma saker mot både människor och djur? Därför att islam dyrkar djävulen. Allah är satan själv. Vilken kärleksfull Gud skulle be sin anhängare att hugga huvudet av motståndarna? Vilken kärleksfull Gud skulle låta djur bli slaktade genom att skära halsen av dom så att dom kvävs i sitt eget blod? Vilken kärleksfull Gud skulle befalla att otrogna kvinnor skall stenas till döds? Bara en sadistisk djävul skulle hitta på sådana vidriga saker. Muslimer borde läsa Jesus Bergspredikan och uppföra sig civiliserat.”

I förhörsprotokollet som Samhällsnytt har tagit del av framkommer det att polisen har gjort ett gediget arbete för att knyta Abrahamsson till det konto på Facebook som postat kommentarerna. Till Samhällsnytt säger han att han fick en ”bibba” med handlingar:

– De har lagt ner minst en vecka på allt detta. De har kopierat mina gamla familjebilder och allt det där. Det är bedrövligt att polisen lägger så mycket resurser på sådant här när samtidigt våldtäktsutredningar läggs på hög. Jag förstår inte det.

Under förhöret har Abrahamsson använt samma strategi som var populär bland dissidenter i sovjetiska öststater – att inte samarbeta med polisen. På alla frågor som kan knyta honom till kommentarerna eller kontot i fråga svarar han ”ingen kommentar”. Samtidigt är han pratvillig när polisen ställer generella frågor om hans värderingar – och de är många.

Bland annat tillfrågas Denny om sin inställning till muslimer och islam. Abrahamsson ifrågasätter frågans relevans varpå förhörsledaren insisterar på att få ett svar:

”Jag vill veta detta, jag tycker att det är relevant.”

Vid ett tillfälle hamnar förhörsledarna i en diskussion med Denny om kommentaren om lägre IQ. När Abrahamsson påpekar att det finns forskning som visar att vissa folkgrupper har ett lägre genomsnittlig IQ vill förhörsledarna inte tro på det.

”Var har du läst de undersökningarna?

-Ja, det står ju hur mycket som helst på internet.

Allt som står oavsett om det står att det är forskning, tror du att det är sant?” frågar förhörsledaren retoriskt.

Trots att förhörsledaren inte verkar känna till detta finns en rad forskningar som fokuserar just på kopplingen mellan etniskt ursprung/ras och IQ. Den senaste studien IQ and Global Inequality publicerades 2006 av professorer Richard Lynn och Tatu Vanhanen och sammanfattade flera föregående rapporter.

När utredaren går igenom de anmälda kommentarerna en efter en reflekterar Abrahamsson över hur mycket utredningen kostat i skattemedel:

”- Hur många timmars jobb har du lagt ner av skattepengar på det här?

Spelar det någon roll?

– Ja, jag tycker att det är slöseri med skattepengar. Vi är på konkursens rand i Sverige så det gäller att vara försiktig med pengarna.”

I ett svar om en annan kommentar som handlar om Abrahamssons kritik mot att polisen utelämnar signalement på misstänkta brottslingar uppger Abrahamsson att det finns ett statistiskt underlag från BRÅ om att våldtäktsmän med utländskt ursprung är överrepresenterade. Även detta vägrar förhörsledarna att tro på.

”Det skulle aldrig BRÅ göra, registerföra… Ingenstans står det någonstans om ens ursprung, hudfärg eller liknande, inget BRÅ skulle göra i alla fall”, slår förhörsledaren fast.

Men inte heller detta stämmer. 2005 publicerade BRA sin numera välkända riktade studie om brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Under det senaste halvåret har krav som framförts till BRA om att uppdatera sin studie med ny statistik varit en het politisk fråga.

Närmare slutet urartar förhöret till en diskussion om huruvida det är rätt att skära halsen av djur (halaslakt – anm.).  Då får Abrahamsson en uppläxning av polisen som menar att man inte får skriva det man tycker och tror:

När Samhällsnytt når Abrahamsson på telefon är han allt annat än uppgiven.

Har förra åtalet påverkat ditt sätt att uttrycka dig i sociala medier?

– Nej, det har det inte gjort. Det är det som är meningen. Syftet är att tysta folk, att skrämma dem. Jag tänker fortsätta uttala mig.

Hur ser du på att du kan bli åtalad igen för het mot folkgrupp direkt efter att du frikändes från det förra åtalet?

– Det är för jävligt, jag känner mig förföljd. Det är ju inget stopp med det här, det kan komma fler sådana anmälningar.

Enligt Abrahamssons advokat är det mycket troligt att även detta ärende kommer att gå till domstol. Den 17 juli ska åklagaren ta ställning till om åtal väcks på nytt mot Denny Abrahamsson.

Nyligen flaggade Moderatledaren Ulf Kristersson i sitt tal i Almedalen för att de som uttrycker ”hat” mot muslimer – ett ord som ofta blandas ihop med kritik i debatten – kommer att ”jagas med full kraft”:

– Vi svarar med rättsstatens samlade medel, sade han bland annat i sitt tal.

Förhörsprotokollet kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länk: Förhör