På torsdagen framkom uppgifter att coronapatienter som är 80 år eller äldre ska bortprioriteras vid beslut om intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Detsamma gäller multisjuka som passerat 60 år.

Det är Aftonbladet som presenterar uppgifterna på torsdags morgon.

Det är i ett dokument som skickats ut till ansvariga läkare på Karolinska universitetssjukhuset som de patientgrupper som ska få intensivvård listas samt de som ska bortprioriteras.

Av dokumentet framgår att de med en biologisk ålder över 80, de över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem samt personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem ska prioriteras bort. Intensivvård som redan inletts ska även kunna avbrytas om patienten tillhör någon av dessa kategorier.

Inledd vård får avbrytas

Det framgår även att det handlar om ”biologisk ålder”, till skillnad från den faktiska, kronologiska åldern. Det innebär att en allvarligt sjuk person kan ha en högre biologisk ålder än den faktiska, och vice versa.

Enligt en uppgiftslämnare är det en ”gummiparagraf” då det handlar om att bortprioritera vissa patienter för att få IVA-platserna att räcka till.

Biologisk ålder säger något om hur långt du är i din åldrandeprocess. Men det finns olika sätt att mäta, och en sådan bedömning svår att utföra.

En hel del forskning har gjorts på området och skrevs om så sent som i februari i år i Lifescience Sweden:

Biologisk ålder är ett mått som forskare använder för att försöka förutsäga hälsorisker. Flera markörer kan kombineras för att öka måttets relevans. Särskilt viktiga markörer är skörhet och den epigenetiska klockan, enligt forskare på Karolinska Institutet.

Hur många som idag vårdas på IVA på grund av corona finns registrerat här och är i skrivande stund 469 personer.

authorimage