Domen kan bli vägledande. Miljöpartiet avser överklaga beslutet.

På många håll i landet börjar nu de påstått tillfälliga kontrakten på två år, som regeringen tvingade kommunerna till genom bosättningslagen, gå ut.

Detta har lett till förvirring i vissa kommuner om exakt vad det är som gäller.

I en dom i förvaltningsrätten ges Lidingö kommun rätt att säga upp hyreskontrakt för nyanlända migranter som anvisats dit.

Domen kan bli vägledande och påverka hur tusentals kommande fall avgörs.

Miljöpartiet på Lidingö avser överklaga domslutet.