I januari i år knuffade den 30-årige bulgariske mannen omkull en 86-årig kvinna och ryckte till sig hennes handväska. Rån enligt tingsrätten som dömde honom till fängelse samt utvisning. Men efter en överklagan till hovrätten ändras domen till grov stöld och ofredande och utvisningen upphävs.

I Gävle tingsrätts dom bedömer man att det rört sig om ”ett relativt lindrigt våld” men samtidigt att det riktats mot en äldre person som inte kunnat värja sig. Man konstaterade även att Doncho Soney Balev förföljt kvinnan från en galleria till hennes bostadshus, en ”inte helt obetydlig sträcka”. Därmed hade man även ett klart uppsåt.

Hovrätten för Nedre Norrland instämmer i händelseförloppet men framhåller att våldet varit av lindrig art och att den stulna handväskan får antas ha haft ett ringa värde. Offrets höga ålder menar man inte är tillräckligt för att överfallet ska rubriceras som rån, därför ändrar man denna.

Hovrätten sänker fängelsestraffet från ett år och två månader till åtta månader. Utvisningen hävs då brottsligheten enligt hovrätten inte motiverar en sådan. Balev överklagade aldrig utvisningen, upphävningen skedde helt på hovrättens initiativ.