En eritreansk man dömdes i onsdags för en ”överfallsvåldtäkt” av en kvinna i december förra året. Uppsala tingsrätt halverar dock straffet utifrån vad de anser det normala straffvärdet är. Yrkandet om utvisning avslås dessutom också.

Domstolen dömer den tilltalade, Abiel från Eritrea, dels då DNA-fynd visat att han utfört sexuella handlingar med kvinnan och dels för att Abiel hade en ”vag beskrivning” av händelseförloppet som enligt domstolen framstår som en efterhandskonstruktion. Han ska även ha hållt fast hennes huvud när han förde henne till platsen där våldtäkten skedde och under delar av våldtäkten ska han ha tryckt hennes ansikte mot en betongvägg.

Domstolen anser att straffvärdet för gärningen är två år och sex månader men sänker straffet till ett år och tre månader ”med hänsyn till Filmon Abiels ålder”, som var 18 år vid gärningstillfället.

Samtidigt avslås åklagarens yrkande på utvisning eftersom Abiel är här på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting. Domstolen skriver att

 Det innebär att det måste vara fråga om ett synnerligen grovt brott och att det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta Filmon Abiel stanna i Sverige för att utvisning
ska kunna ske (8 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen).

Tingsrätten anser att de kriterierna inte är uppfyllda. Dessutom hänvisar de till Migrationsverket som i ett yttrande bedömt att Abiel ”löper sådan risk för förföljelse, för det fall han utvisas till Eritrea, att det finns hinder för att verkställa ett beslut om utvisning dit. Vid sådana förhållanden finns det inte förutsättningar för ett beslut om utvisning och åklagarens begäran ska därför avslås.”

Tidigare har domstolar dock ändå beslutat om utvisning trots att Migrationsverket sagt nej. Det skedde bland annat i början av 2017 när en man från Syrien utvisades efter en våldtäkt, trots att Migrationsverket påstod att ”det inte går” att utvisa brottslingar till Syrien.

På senare tid har frågan om utvisning av kriminella utlänningar allt mer kommit upp i den politiska debatten, efter att SD ensamt sedan riksdagsinträdet verkat för att förändra reglerna.