I början av november drogs journalisterna Ingrid Carlqvist och Maria Celander inför rätta för hets mot folkgrupp. Men den 26 november friades de av tingsrätten som ansåg att texten de åtalats för uttrycker missaktning mot muslimer men samtidigt menade att ”kriminaliseringen ska inte utgöra hinder för opinionsfriheten eller den fria åsiktsbildningen”. Åklagare Helene Jacobsson är inte nöjd med utfallet och överklagar nu till hovrätten.

Det var den 2 november som Ingrid Carlqvist och Maria Celander ställdes inför en huvudförhandling i Helsingborgs tingsrätt gällande hets mot folkgrupp (HMF). De anklagades för att ha publicerat en artikel som handlar om ett framtida scenario där Sverige har kollapsat. I det hypotetiska samhället råder det stora brister på förnödenheter och muslimer utgör troligtvis en demografisk majoritet.

Inför rättegången rådde oklarheter om vad brottet mer specifikt var.

LÄS MER: Ingrid Carlqvist åtalas för hets mot folkgrupp – ingen vet vad det gäller

Journalisterna friades och Carlqvist berättade i en intervju för Samhällsnytt att hon var lättad men samtidigt såg det som självklart att de borde friats eftersom ”det är journalisters förbannade jobb” att diskutera sådana här saker. Intervjun kan ses här:

Men den 8 december inkom åklagaren med en överklagan till hovrätten. Hon skriver:

Tingsrätten har kommit fram till att artikeln ger uttryck för viss grad av missaktning av muslimer som grupp men menar att de nedsättande uppgifterna om muslimer som artikeln ger uttryck för inte är av sådan natur att yttrandefriheten bör ge vika utan att uppgifterna i artikeln istället får bemötas i en fri och öppen debatt.

Åklagaren är av annan uppfattning. Åklagaren menar att artikelns innehåll överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen ifråga, varför åtalet om hets mot folkgrupp ska bifallas.

Åklagaren vill inte att ny huvudförhandling ska hållas, vilket innebär att hovrätten i så fall på egen hand skulle titta på bevismaterialet samt video från tingsrätten för att på den informationen avgöra fallet. I ett sådant scenario skulle alltså inte Carlqvist eller Celander få närvara eller framföra nya argument till rätten.

Ingrid Carlqvist är av annan uppfattning:

– Det är bedrövligt att åklagaren överklagar utan att alls argumentera för varför vi borde dömas för att vi gjort vårt arbete som journalister. Ett förfärligt slöseri med skattebetalarnas resurser och ren förföljelse av mig och Maria, säger hon till Samnytt.

Gillade du att få Ingrids perspektiv på detta?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.