En 48-årig man bosatt i Göteborg döms för olaga hot mot Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg. Mannen har i berusat tillstånd skickat mejl med grova hotelser och bifogat bilder på avrättningar. Samtidigt har rättsväsendet varit passiva när Samnytts journalist vid upprepade tillfällen dödshotats av grovt kriminella i samband med reportage om bland annat gängbrottslighet.

Mannen är den tredje i raden som döms för hot riktade mot den kontroversielle medieprofilen. 2018 skickade 48-åringen en julhälsning till Lindberg med texten ”en kula i huvudet är kärlek” och ”din familj betalar såklart avgiften för kulan. God jul”. I mejlet fanns också en bild med texten ”jakt pågår” och en annan föreställande Lindberg.

Påföljden blir villkorlig dom och 2 500 kronor i dagsböter. Tingsrätten anser att gärningen egentligen motiverar ett fängelsestraff på en månad men att det gått lång tid sedan händelsen och att mannen är tidigare ostraffad.

Själv säger sig 48-åringen inte minnas att han skickat hotet till Aftonbladet-profilen men nekar inte heller till brottet. Han tror sig ha gjort det när han varit gravt berusad och att det är orsaken till att han inte kommer ihåg.

”Kan påverka den allmänna åsiktsbildningen”

Tingsrätten skriver i domen att ”hoten har var sådana att Anders Lindberg kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.”. Rätten menar också att brottet är särskilt allvarligt i beaktande av vilket jobb Lindberg har:

Hotet är riktat mot Anders Lindberg i dennes egenskap av journalist och har, enligt tingsrättens bedömning, syftat till att i förlängningen påverka den allmänna åsiktsbildningen.

Lindberg säger själv i en kommentar till den egna tidningen att han tror att det är ”ganska många röster som har tystnat på grund av den här typen av hot”. Han menar samtidigt att ”det är glädjande att tingsrätten och polisen har tagit det här på stort allvar”.

Alla hotade journalister får inte samma hjälp

Hur allvarligt de rättsvårdande myndigheterna tar på att journalister hotas förefaller dock bero på vilken tidning de arbetar för. Medan vänsterorienterade Aftonbladet fått rättsväsendets fulla uppställning har mer socialkonservativt inriktade Samnytt upplevt ett påtagligt ointresse från polis och åklagare att utreda de dödshot som vår journalist Simon Kristoffersson utsatts för som en följd av sina reportage om gängkriminaliteten i Sverige.

Kristoffersson har bland annat hotats med att få en handgranat kastad mot sitt hem, få ett kontrakt utlagt i undre världen på att bli avrättad. Hot har även riktats mot familjemedlemmar – bland annat döttrar som ska våldtas och mamma som ska ”klippas”.

Kristoffersson säger i en kommentar att han upplever att likhet inför lagen inte gäller i de här sammanhangen. Journalister förefaller få olika skydd beroende på vilken tidning de arbetar för och vad tidningen har för politisk profil:

”Hot mot regeringskritiska medier nedprioriteras”

– Jag förundras över hur rättsväsendet lyckas lagföra hot mot journalister inom MSM i blixtfart medan den långa raden av mordhot som jag mottagit från gängkriminella fortfarande ligger på is. Det visar att Polismyndigheten knappast visar prov på opartiskhet när skyddsbehov för journalister från regeringskritiska medier nedprioriteras och ignoreras.

Kristoffersson understryker att alla hot av det här slaget naturligtvis ska beivras men framhåller samtidigt det inkonsekventa i att stora resurser lagts på att lagföra en person som av allt att döma är en haverist och tidigare ostraffad person som sannolikt inte haft för avsikt att sätta hotelserna i verket, samtidigt som dödshot riktade mot Samytts medarbetare inte tagits på allvar trots att de härrör från grova brottslingar med stort våldskapital där sannolikheten för att gå från ord till handling är väsentligt högre.

LÄS ÄVEN: Samhällsnytts journalist utsatt för mordhot från kriminella: ”Jag ska avrätta dig iskallt”
LÄS ÄVEN: Samhällsnytts journalist mordhotas av gängkriminella: ”Du är död snart din fitta”
LÄS ÄVEN: Kulturministern fördömer hot mot lokaltidning – ingen reaktion på dödshot mot Samhällsnytts journalist
LÄS ÄVEN: Polisen expressutredde hot mot Malou von Sivers – struntar i hot mot Samhällsnytt