I en unik dom tvingar Nederländernas högsta domstol landets regering att rätta sig efter en miljöorganisations krav på ytterligare minskade koldioxidutsläpp.

Domen innebär att regeringen måste tillgodose kraven från organisationen Urgenda om minskade utsläpp från växthusgaser med åtminstone 25 procent, jämfört med 1990 års nivåer, fram till slutet av nästa år.

En av domens konsekvenser kan bli att ett flertal koleldade kraftverk, varav två byggdes bara för några år sen, kan tvingas stänga.

Då regeringen 2015 menade att klimatpolitiken inte ska avgöras i domstol utan av politiker i det demokratiskt valda parlamentet, underkändes man och domstolen gick i stället på Urgenda linje. Då påstod domstolen också att regeringen inte minskade utsläppen tillräckligt mycket för att skydda medborgarna mot så kallade klimatförändringar.

Det är domen från 2015, vilken initialt härstammar från 2012, som överklagats ett flertal gånger och i och med dagens beslut har den slutliga domen i fallet tagits. I domen hänvisar man till Europakonventionen där staterna åtagit sig att skydda sina medborgare.

2018 kommenterade ekonomiminister Erik Wiebes att regeringen skulle följa domstolens beslut även om det åsidosatte demokratin.