Domstol slår nu fast att Transport bryter mot lagen när fackförbundet utesluter en aktiv sverigedemokrat. Stockholms tingsrätt fastställer i en dom att lastbilschauffören Mats Fredlund ska få sitt fackliga medlemskap tillbaka och dessutom ett skadestånd på 100 000 kronor.

Transport har i sina uteslutningsärenden och inför den aktuella domstolsförhandlingen hävdat att man lutar sig mot principen om ”alla människors lika värde” när man menar att SD som parti inte följer denna princip. Det resonemanget köper inte Stockholms tingsrätt som slår fast att Mats Fredlund inte gjort sig skyldig till något stadgebrott som legitimerar en uteslutning.

Sparkades ut ur facket när han valdes in i kommunfullmäktige

Det var när Mats Fredlund blev invald för Sverigedemokraterna i Kiruna som LO Transport beslöt vidta åtgärder som nu alltså visat sig vara olagliga. I flera LO-förbund nekas sverigedemokrater inneha förtroendeuppdrag, men Transport har gått ett steg längre och tagit även medlemskapet från den arbetare som kan beslås med ett politiskt engagemang hos SD.

LO-fackens agerande har fått kritik och många har jämfört förbundens förföljelse av SD-aktiva arbetare med hur arbetare med socialdemokratiska och socialistiska åsikter förföljdes av arbetsgivare i fackföreningsrörelsens gryning.

Vara fackligt ansluten ”en mänsklig rättighet”

Mats Fredlund kallar i en kommentar domen en seger för de mänskliga rättigheterna:

– Det är en mänsklig rättighet vi har i Sverige. Vi har yttrandefrihet, religionsfrihet och partifrihet.

Domaren i målet, rådmannen Joakim Munter, förklarade i samband med att domen avkunnades vid 11-tiden på torsdagen hur rätten resonerat:

– Målet har huvudsakligen behandlat frågan om Förbundets uteslutningsbeslut haft stöd i förbundets stadgar och tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar.

Fredlund hade begärt ett miljonskadestånd men får nöja sig med 100 000 kronor. Transport ska också betala Fredlunds rättegångskostnader.

SD störst i LO-kollektivet

Flera opinionsundersökningar har visat att Sverigedemokraterna idag är största parti inom LO-kollektivet på den manliga sidan och även har ökat kraftigt bland fackligt anslutna kvinnor.

Genom att stoppa SD-aktiva från att inneha förtroendeuppdrag och, som i fallet med Transport, utesluta sverigedemokrater har LO ändå kunnat fortsätta agera som en politisk stödorganisation för Socialdemokraterna. Tidigare blev man automatiskt tvångsansluten som medlem i S när man gick med i ett LO-förbund.

LÄS MER: Mats Fredlund tar strid mot LO-fackens politiska förföljelse av Sverigedemokrater