Under lång tid har flera kommuner i Sverige fått nej på förslag om tiggeriförbud av länsstyrelserna. Men i en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen klargörs nu att lokala tiggeriförbud får införas.

Frågan rörde den skånska kommunen Vellinge där Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens tidigare beslut, och ger därmed klartecken för att förbjuda tiggeriet lokalt.

Tidigare har Vellinge fått nej i alla instanser efter att de överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva ett beslut om tiggeriförbud.

Argumentet från Vellinge har bland annat varit att tiggarna orsakar störningar genom ”upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats”.

Kommuner har långtgående befogenheter
Tidigare instanser har angett att Vellinge inte visat att tiggeriet orsakat störningar i den allmänna ordningen. Dagens besked innebär att Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kommunens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår nämligen att kommuner har långtgående befogenheter att införa lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha ett visst syfte.

– Det får inte vara allt för långtgående och det finns vissa begränsningar, framför allt geografiskt, säger Ulrik Von Essen, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, till SVT Nyheter.

Krävs ingen särskild utredning
Domstolen slår även fast att det inte krävs någon särskild utredning som visar på att störningarna är av en viss omfattning för att åtgärden ska kunna införas.

– Kommunen behöver inte bevisa att det är störning av sån omfattning eller sån grad att det är motiverat med en reglering. Kommunen får bedöma om det utgör en potentiell störning, fortsätter Ulrik Von Essen.

Media ändrar sig
Sverigedemokraterna var det första parti som redan 2011 föreslog ett nationellt tiggeriförbud. Motståndet var då kompakt från alla andra politiska partier liksom mainstream-media.

Efterhand har dock motståndet luckrats upp och nu talar även andra partier om tiggeriförbud. Även media har ändrat tonläge, från att först förneka problemet till att även där förespråka förbud.

Ett sådant exempel är Expressen. I maj 2014 skrev de en artikel med rubriken ”SD saknar bevis för organiserat tiggeri”. I en ledartext skrev de ”Ledare: Förbud hjälper inte tiggarna”.

I ytterligare en text skrev Lars Lindström:

Uppgifterna i den ifrågasatta rapporten ”Utsatta EU-medborgare i Sverige” om att människor ”kan ha utnyttjats för tiggeri” tas tillbaka av flera kommuner, och polis och hjälparbetare över hela landet dementerar utsagor om organiserad brottslighet. Vi kan hoppas att fler och fler inser att detta är fattiga, lidande människor som desperat söker en hjälpande hand och inte förtjänar en spark i magen.

Några år senare, 2017/2018 låter det helt annorlunda från Expressen. Nu förespråkar de tiggeriförbud: ”För att beivra detta bör tiggeriförbud införas i Sverige”. Samma sak i denna ledarartikel: Dags att införa ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut är prejudicerande, vilket innebär att dess domslut gäller för alla kommuner i Sverige.