Nyligen gav regeringen grönt ljus till ansökningar om att bygga vindkraftsparkerna Kattegatt Syd och Galene – totalt 100 vindkraftverk utanför Hallands kust. I båda fallen har dock länsstyrelsens tillstånd överklagats till mark- och miljödomstolen.

Bakom överklagandena står bland annat miljöorganisationen Birdlife, föreningen Svenskt landskapsskydd och Chalmers rymdobservatorium men även respektive bolag, Vattenfall och OX2, som är missnöjda med villkoren.

Domstolen ska nu att bedöma om vindkraftverken kan skada livsmiljön eller störa olika arter i området, och blir svaret ja kan den inte bevilja tillstånd.

LÄS ÄVEN: Regeringen kör över SD – bygger två vindkraftsparker

Domstolen kan pröva om verksamheterna kan få undantag, vilket förutsätter att inga andra alternativ till att bygga just där finns och ett tungt allmänintresse råder samt att bolagen måste kompensera för eventuella skador. Ett undantag kan dock bara regeringen besluta om.

Naturvårdsverket har avvisat vindkraftsparkerna och länsstyrelsens naturvårdsexperter har reserverat sig mot tillstånden.

Fallet ligger nu hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg som inte satt något datum för när frågan avgörs. Normalt tar ett överklagande omkring ett halvår. Beslutet kan också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.