Vad invånarna i Västervik vill saknar betydelse anser regeringen som med Mark och miljödomstolens hjälp nu kör över kommunens veto och tvingar på dem en stor och invasiv vindkraftspark.

I Västervik gick det s-ledda styret länge i den rödgröna regeringens ledband och trodde på rikspolitikernas retorik om vindkraftsutbyggnad som grön omställning och hållbar framtid. En majoritet av kommuninvånarna genomskådade dock de fagra orden från Stockholm och krävde att kommunen lade in sitt veto mot den invasiva utbyggnaden.

Efter en regelrätt folkstorm valde kommunledningen i oktober förra året att lyssna och ändra sitt tidigare ja till ett nej.

Kringgår demokratin med lawfare

Detta sågs dock inte på med blida ögon i Rosenbad där man just nu snickrar på en lagändring för att helt avskaffa den kommunala vetorätten. Även hos de vindkraftsbolag – ofta med forna politiker i ledningen – som lovats guldkantade kontrakt och statliga subventioner betraktar man den lokala demokratin och det kommunala självbestämmandet som ett problem.

Med hjälp av så kallad lawfare och åberopande av en teknikalitet där man hävdar att kommunens nej meddelades för sent har man lyckats få Mark- och miljödomstolen att köra över den folkviljan i Västervik, I domen sägs rent ut att det inte spelar någon roll att invånarna inte vill ha sin närmiljö förstörd av en vindkraftspark – de ska ändå tvingas på den på grund av en datum-regel.

Beslutet ”en klump imagen”

Trots att både invånarna och kommunledningen sagt nej tvingas man nu åse bulldozrarna rulla in för att schakta bort naturen i området Tribbhult utanför Hjorted och sedan hur en stor vindkraftspark med över 20 störande vindsnurror smälls upp.

– Jag blev förvånad, besviken och får även en liten klump i magen med tanke på alla samtal jag haft med boende i det här området som är väldigt oroliga, säger Dan Nilsson (S), kommunalråd i Västervik, i en kommentar till SVT.

Det var i onsdags som Mark och miljödomstolen meddelade sitt beslut som är tydligt och klart: Vad Västerviksborna vill saknar betydelse. Cecilia Giese Hagberg, rådman vid Mark och miljödomstolen, förklarar för statstelevisionen varför hon anser att demokratin ska sättas ur spel.

– I det här fallet har vi ansett att kommunens veto ska komma i första instans, alltså hos miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Eftersom kommunen inte överklagade miljöprövningsdelegationens beslut så menar vi att man kommit in för sent.

Oklart om beslutet är i linje med lagstiftarens intention

Enligt domstolens tolkning kan en kommun inte överhuvudtaget påverka en process av det här slaget när den nått domstolen, utan bara stå vid sidan och titta på. Den demokratiska vetorätten sätts ur spel så snart ärendet lämnat Länsstyrelsen. Det är oklart om detta varit lagstiftarens intention. Däremot är det i linje med regeringens ambition att avskaffa det kommunala självstyret på det energipolitiska området.

I det aktuella fallet är Mark- och miljödomstolens beslut också ifrågasatt utifrån att en annan domstol, Förvaltningsrätten, i mars i år fattade ett motsatt beslut. Där ansåg man Västerviks kommunala veto vara fattat och meddelat på ett korrekt sätt.

Regeringen och dess vindkraftsintressenter hittade dock ett sätt att runda den domen. Genom att hänvisa till att den kommunala vetorätten mot vindkraftsetableringar är reglerad i miljöbalken menade man att Förvaltningsrättens beslut var ogiltigt och att endast Mark- och miljödomstolen har rätt att pröva sådana ärenden.

Det existerar idag alltså två motsatta beslut från två olika domstolar på samma nivå, det vill säga där den ena inte är en högre instans än den andra. För att ytterligare förvirra situationen råder det delade meningar kring om kommunen har rätt att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Detta då domstolen anser att man inte är en part i målet.

Kanske inte har rätt att överklaga

Kommunalrådet Dan Nilsson säger till SVT att man ändå kommer att lämna in en överklagan.

– Det blir upp till Mark- och miljööverdomstolen att avgöra om vi kan överklaga, men vi ska göra det vi kan i alla fall, säger han till SVT.