Svenska arbetsgivare får inte hindra anställda att under arbetstid rulla ut en bönematta på arbetsplatsen och knäböja i bön till Allah. Det slår förvaltningsrätten i Malmö fast och upphäver därmed ett demokratiskt fattat beslut i Bromölla kommunfullmäktige om förbud mot bön på arbetstid. Beslut strider enligt domstolen mot religionsfriheten i svensk grundlag och Europakonventionen.

Det var förra året som Kommunstyrelsen i Bromölla beslutade att ”bönestund på betald arbetstid inte är tillåtet” i kommunen. Frågan hade drivits av Sverigedemokraterna men också av mer religionsvänliga Kristdemokraterna.

Beslutet, som var religionsneutralt fornmulerat men i första hand föranlett av krav på särrättigheter från muslimska arbetstagare, överklagades och anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nu har förvaltningsrätten kommit fram till att beslutet är olagligt enligt det sätt på vilket domstolen tolkar religionsfriheten i den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

Rätten upphäver därför det demokratiskt fattade beslutet. Ingen arbetsgivare får neka sina anställda att på betald arbetstid ägna sig åt bön till Allah i stället för att utföra sina arbetsuppgifter. Hur många och långa avbrott i arbetet en arbetsgivare måste acceptera är oklart.

Det är oklart om SD och KD kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut till högre instans. Samhällsnytt har inga uppgifter om hur långt i processen som DO kommit med den anmälan av beslutet som inlämnades dit i januari i år.