Sedan sex år tillbaka bor 23-årige Jesper på specialboendet Mo gård. Trots att varken han eller familjen vill att han ska flyttas, och ett domslut finns på att han ska bo kvar, tvingas Jesper nu av kommunen till ett av deras boenden.

Trots att Jesper är dövblind är han, liksom andra med samma handikapp, inte helt döv eller blind. Utöver den nedsatta hörseln och synen har han även en grav psykiatrisk utvecklingsstörning samt ADHD.

Enligt Jespers mor Anna Werner stortrivs sonen på Mo gård där all personal och boende kan teckenspråk. Han behöver också folk runt sig hela tiden som kan teckenspråk och har väldigt svårt för förändringar.

Kommunen går emot rätten

2019 beslutade Kumla kommun att Jesper skulle flyttas från Mo gård då man ansåg att kommunens eget boende Stenebrunn skulle passa honom bättre.

Den överklagan som då gjordes till förvaltningsrätten har ännu inte avgjorts. I väntan på domen beslutade rätten dock om så kallad inhibition, vilket innebär att Jesper inte ska flyttas innan dom avkunnats.

Trots detta väljer kommunen att gå vidare med flytten av Jesper till Stenebrunn där bara hans assistenter kan teckenspråk.

– Han kommer att bli isolerad, säger Anna Werner till SVT Nyheter.

– Jag förstår inte hur de kan göra så.

Lång handläggningstid

På kommunen skyller man på den påstått långa handläggningstiden.

– Det har varit en väldigt lång handläggningstid vid domstolen, och då valde vi att göra på det här sättet, säger Gabriella Prabin Mueller, socialchef i Kumla kommun.