Paola Röndell drabbades av stroke och tvingades vänta i hela fem timmar på att få träffa en läkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Detta trots att hon vid incheckningen klassificerats som ”orange” i akutens system, dvs att patienten ska bedömas av läkare senast inom en halvtimme.

På Mälarsjukhusets akutavdelning delas patienter in i tre grupper – grön, orange eller röd – utifrån allvarlighetsgrad. Röda ska omedelbart bedömas av läkare, orangea ska vänta högst en halvtimme och gröna bedöms som minst akuta.

Trots detta fick alltså Paola vänta i fem timmar på bedömning. Möjligen glömdes hon bort, då den långa väntetiden inte finns dokumenterad i journalen. ”Det är anmärkningsvärt”, skriver Inspektionen för vård och omsorg i sitt beslut, där Mälarsjukhuset kritiseras.

Den långa väntan riskerade Paolas liv. I och med att hon inte fick någon bedömning av läkare kände hon heller inte till vikten av att ligga still i hennes tillstånd. I SVT:s inslag berättar Paola hur hon vid två tillfällen var tvungen att besöka toaletten, på grund av den långa väntan. Yr och med stöd av väggen stapplade hon fram.

– Det visade sig att jag kunde ha dött när som helst, eftersom jag hade hjärnblödning, och borde legat still, berättar Paola.

Enligt en rapport från Inspektionen för vård och omsorg är Sörmland och Norrbotten de län som har flest missnöjda vårdtagare, rapporterar SVT.

– Det här kan ibland vara en utmaning när det är många patienter på akutmottagningen, säger läkaren Christer Magnusson. Enligt honom har trycket på akutmottagningen ökat framför allt de senaste två åren. Något som har bedömts som ett arbetsmiljöproblem på sjukhuset.

Cirka 25 000 svenskar drabbas av stroke varje år. Paola Röndell insjuknade i en ovanlig variant som oftare drabbar kvinnor än män och har en lägre medelålder än andra former av stroke. Paola var endast 41 år gammal när hon drabbades.

På grund av hjärnblödningen lever Paola nu med en funktionsnedsättning, något hon beskriver som att hon har svårt att följa med i konversationer, vem som pratar och vad som sägs. Hon har svårt att acceptera sin nya livssituation och är idag sjukskriven på heltid.

För två år sedan proklamerade Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att Sverige har ”sjukvård i världsklass faktiskt” och hävdade vidare att: ”Allt annat är faktaresistens. Eller alternative facts som en del säger”.

Är du missnöjd med din eller en anhörigs vård ska du i första hand vända dig till vårdgivaren. Det går även att skicka in synpunkter till patientnämnden, som ska stötta patienter och närstående i klagomålsprocessen. Patientnämnden finns i alla vårdregioner i Sverige och patienter som har synpunkter på vården kan höra av sig via mejl eller telefon.