Centerpartiets resa från ett bondeparti till förespråkande av öppna gränser saknar motstycke i svensk politik.

Skalan GAL-TAN – grön, alternativ och libertariansk respektive traditionell, auktoritär och nationalistisk – togs fram 1999 av den internationella forskningsgruppen CHES.

Denna alternativa skala har använts då den traditionella höger-vänster-skalan inte varit tillräcklig och för att förstå splittringen som uppstått inom de traditionella blocken.

Enligt siffror SR Ekot tagit del av från CHES, har Centerpartiet sedan 1999 flyttat från att vara närmast Kristdemokraterna och Moderaterna till att nu stå närmast Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

– En förflyttning som den här är väldigt ovanlig i vår data, säger Jonathan Polk, universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet.

Statsvetaren Malena Rosén Sundström vid Lunds universitet pekar på migrationsfrågan som ett område där partiet förändrats radikalt.

– Om vi jämför med hur Centerpartiet ställer sig idag när man idealt sett skulle vilja ha en värld utan gränser och förespråkar extrem öppenhet, och är extremt liberalt när det gäller invandring, har man ju flyttat sig väldigt långt, säger hon.

Längst upp på GAL-TAN-skalan finns enligt CHES Sverigedemokraterna, som alltså anses vara mest traditionella, auktoritära och nationalistiska, med god marginal till Kristdemokraterna.

Längst ned kommer Miljöpartiet tätt följt av Vänsterpartiet och sedan Centern.

1999 låg Centern på 7,00 (SD ligger idag på 8,94) och hade till 2017 halkat ned till 2,22.