På bara två år har antalet skolbränder ökat med 47 procent. Nu uppmanar Brandskyddsföreningen politikerna att agera.

Brandskyddsföreningen har kartlagt nya siffror från MSB. 2015 skedde 292 anlagda skolbränder – 2017 hade de ökat till 429. 64 procent av fjolårets totalt 667 skolbränder var anlagda.

– Siffrorna är oroväckande, det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand. Tyvärr verkar det här i allt större utsträckning betraktas som normalt. Om vi hade över 400 fall av anlagda bränder på svenska arbetsplatser skulle man genast ha tagit tag i problemet och börjat utreda vad det berodde på, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen pekar även på de stora ekonomiska konsekvenserna bränderna medför. Årligen beräknas dessa kosta uppåt en miljard kronor.

– Många skollokaler kan utformas för att försvåra avsiktliga bränder och minska risken för att elden sprider sig. Man bör också öka satsningen på ungdomsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden, och växla upp det förebyggande arbetet mot mobbning och psykisk ohälsa. Elever som känner sig sedda, hörda och bekräftade bränner inte ner sin skola, säger Anders Bergqvist.

Enligt de uppgifter Brandskyddsföreningen fått har Sverige den största andelen anlagda skolbränder i världen.