De hela tiden stigande priserna på el och bränsle är på väg att slå ut svenskt lantbruk. Nu flaggas för kraftiga prishöjningar på livsmedel, bland annat mjölk och kött.

– Läget nu är hårdare än när vi drabbades av torkan 2018, säger Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder.

Situationen är ohållbar, förklarar Gård. Han berättar att den senaste tidens el- och bränsleprishöjningar har lett till ökade utgifter på cirka en miljon kronor på hans egen bondgård. Bland annat är det kostnaderna för transporter av gödsel och foder som skjutit i höjden.

LÄS ÄVEN: Norrlandsbonden Erik kräver: ”Ut med sossarna och MP”

Regeringens konsekvenstänk kritiseras

Gård menar att det kommer krävas upp till två kronor mer per kilo mjölk för producenterna, vilket han säger innebär att butikspriset på ost skulle stiga med 20 kronor per kilo. Producenterna kommer även behöva mellan 7-10 kronor mer per kilo kött, säger han.

– Vill svenska folket och staten ha svensk produktion är det dags att göra något nu. Konsekvenstänket och den analysen tror jag inte att de partier, som tagit energipolitiken till den nivå det är idag, har haft, säger Gård.

Självförsörjningsgraden gällande köttproduktion i Sverige ligger idag på 45 – 50 procent. Det kan jämföras med Irland, som med ett liknande klimat har en produktion på åtta gånger sin egen försörjning, enligt SVT.

Många bönder talar nu om att lantbruket riskerar slås ut som en konsekvens av ogenomtänkta politiska beslut. För konsumenterna innebär det kraftigt höjda matpriser vid sidan av de redan skyhöga elräkningarna.

LÄS ÄVEN: Bönder tågar mot Stockholm i protest mot bränslepriset: ”Lantbruket riskerar slås ut”