”Ebbas mördare kom till Sverige på grund av en huvudlös asyl- och migrationspolitik som saknar motstycke i Europa, ja faktiskt i hela världen”, skriver Ebbas pappa Stefan i en debattartikel i Expressen idag. Ytterligare en faktor han pekar ut är dysfunktionella myndigheter som inte ser till att lagar och regler efterlevs samt de traditionella politiska blocken.

Det var i april 2017 uzbeken Rakhmat Akilov stal en lastbil för att använda den som ett mordvapen på Drottninggatan i Stockholm. Totalt fem människor dog och dubbelt så många skadades.

Bland de mördade fanns en 11-årig flicka, Ebba.

Akilov var en av tusentals illegala invandrare i Sverige som fått avslag på sin asylansökan men ändå kunde hålla sig kvar här. Han använde sig även av flera olika identiteter. Med ett fungerande system hade han således inte kunnat utföra brottet.

Sverigedemokraterna har exempelvis föreslagit att asylsökare hålls i förvar tills dess att deras fall avgörs.

Det hade inte behövt ske. Om svenska staten – och i förlängningen landets politiska ledning under de senaste decennierna – hade agerat som man har rätt att kräva av ett modernt, välordnat och resursrikt samhälle, då hade Rakhmat Akilov aldrig varit i närheten av Drottninggatan den dagen. Han hade inte ens varit i Sverige.

[…]

Akilov fick sitt utvisningsbeslut ett halvår innan han genomförde sitt attentat, ett dåd som ägde rum nästan tre månader efter det att han skulle ha lämnat landet. Men ingen försökte hitta honom, ingen undersökte om han befann sig på sin hemadress. Att Migrationsverket och Polisen inte gjorde sitt jobb och avvisade en person som befann sig här illegalt, resulterade i att min dotter miste sitt liv och att mitt eget liv för alltid är förstört. Liknande förluster har andra anhöriga till de mördade gjort.

Ebbas pappa påpekar även att politiker från båda de traditionella blocken bär ansvar för situationen och att man från båda håll under åratal brännmärkt alla som ifrågasatt denna politik.

Vidare efterlyser han en utredning som tittar på hur detta kunnat ske, om inte annat för att kunna förhindra att det sker igen.

Kan orsaken vara att beslutsfattarna helt enkelt är för oroliga för att bli utpekade i en sådan utredning för att vilja tillsätta en?

Sverige så som jag vill att det ska vara, ett tryggt och fungerande samhälle och ett föredöme i omvärlden, finns uppenbarligen inte längre. Jag har dock bestämt mig för att försöka använda min sorg, min bitterhet och vrede till någonting konstruktivt, till att försöka göra Sverige lite bättre.

Stefan vill nu tillsammans med näringslivet och civilsamhället ta initiativ till en ny ständig haverikommission som ska vara frikopplad från staten med syfte att förbättra den svenska statens effektivitet i upprätthållande av sitt våldsmonopol och med målet att färre personer i Sverige ska skadas eller dödas på grund av brister i utförandet av denna för staten ursprungliga och centrala uppgift.