I ett Twitterutspel på torsdagen gör medieprofilen Edward Blom ett kontroversiellt uttalande som rört upp känslorna och vållat debatt.

I de länder som drabbats värst av coronaviruset har det också förts diskussioner om hur man på sjukhusen får välja vilka man ska fokusera på att vårda medan andra lämnas åt sitt öde. Framför allt har den senare gruppen avsett äldre personer.

Även i Sverige har myndigheterna i förbifarten nämnt så kallat triage utan att det uppmärksammats nämnvärt.

När man nu från officiellt håll säger att man inte ska prioritera vissa grupper vid de få vårdplatser som finns under pågående kris, menar Edward Blom att det är helt fel och att man ”självklart” bör fokusera på de yngre.

Blom får både ris och ros bland reaktionerna.

”Man kan också diskriminera mot överviktiga eftersom deras hälsa är sämre. Inte lika kul, va…?”, lyder ett av svaren.

”Klar det är, men så får man ju inte säga i Sverige eftersom svensk sjukvård enligt den officiella sanningen har oändlig kapacitet”, skriver en annan användare.