I årtionden var stora delar av Colombia ockuperat av FARC-gerillan, en vänstergrupp som fört krig mot Colombianska staten sedan 1964. Men efter fredsavtalet 2016 har forskare fått tillgång till dessa områden och flockas nu för att undersöka platser som aldrig tidigare utforskats.

Colombia tros innehålla nästan tio procent av Jordens kända djurarter, enligt Science. Landet har flest fågelarter av alla länder och ligger tvåa efter Brasilien, som är åtta gånger större, gällande amfibier. Grunden för den artrikedomen är en unik geografi: Anderna i Colombia är uppdelade i tre områden som agerat som smältdeglar för artbildning där hundratals olika ekosystem har skapats.

“Colombia har ett enormt ansvar att bevara dessa arter” säger Andrés Link, en biolog som studerar apors beteende.

”De som gick in kom aldrig ut”
Fram till 26 september 2016 var stora områden för riskabla för forskare att ge sig in i. Camilo Montes, en biolog, säger till Science att ”de som gick in kom aldrig ut” när FARC kontrollerade området. Efter fredsavtalet förändrades situationen och forskare började våga sig ut i de outforskade områdena. Det är dock fortfarande riskfyllt: stora områden har inte rensats för minor, och knarkligor samt paramilitärer härjar fortfarande på landsbygden. Men forskare lockas av möjligheten att hitta nya vetenskapliga hemligheter i de stora områden som numera är tillgängliga.

Ekologisk uppsida
Den långvariga konflikten förde med sig en fördel: den förhindrade utvecklingen i området. En del av områdena avskogades visserligen för att odla koka-plantor, men dessa läger var väl gömda och medförde en väldigt liten inverkan på naturen. Våldet gjorde även att jordbrukare avhöll sig från att inkräkta på djur- och växtlivet.

”Hittat nya arter på nästan alla expeditioner”
Den colombianska regeringen har sponsrat resor till de outforskade områdena. Alexander von Humboldt på Biologiska forskningsinstitut, en ideell organisation i huvudstaden Bogota, har varit på fyra sådana resor sedan 2016 och planerar nu en femte. Javier Barriga Bernal, biolog och koordinator för expeditionerna, säger att de hittat nya arter ”på nästan alla expeditioner”.

Kommer inte vara intakta länge
De tidigare orörda ekosystemen kommer inte vara intakta länge till säger Andrés Link. Områdena har ”inte bara öppnats för forskare utan för hela utvecklingsmaskineriet”, menar han. Nedhuggning av skog, inklusive Colombias Amazon-region ökar. under 2016 ökade nerhuggningen med hela 44 procent. ”Landet utsätts för mer miljömässig förändring än någonsin”, säger Link.