I det nya förslaget på kursplan för grundskoleelever hade man strukit viktiga moment i historieämnet – moment som möjliggör en förståelse för den västerländska civilisationen. Detta på grund av ”tidsbrist”. Efter massiv kritik backar nu Skolverket.

Den 25 september skickade Skolverket ut ett förslag på förändrad kursplan i historieämnet för grundskoleelever, något som Samhällsnytt uppmärksammade. Skolverket ville skära bort allt om den västerländska civilisationens ursprung. Förslaget har mött massiv kritik från historiker, forskare, politiker, opinionsskribenter och historielärare.

Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia”, skriver Skolverket i ett pressmeddelande som publicerades på fredagsförmiddagen.

LÄS ÄVEN: Skolverket skär i historieundervisningen – allt om västerländska civilisationens ursprung ska bort

– Alla har varit överens om att timmarna inte räcker till för historieämnet. Vi valde som en av flera tänkbara lösningar att ta bort antiken. Reaktionerna har varit många, men dem vi lyssnar på är främst lärare i historia och vi ser redan nu att vi behöver hitta en annan lösning. Vi vill därför gå ut med det här beskedet direkt så att lärare kan fokusera på att lämna synpunkter på annat än antikens vara eller inte vara i kursplanen, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

I förslaget hade Skolverket suddat bort ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700″ där bland annat Antikens Grekland och Romarriket ingår – högkulturer som utgör den västerländska civilisationens vagga och ursprung. Inte heller den svenska stormaktstiden ville man behålla.

Remisstiden för de nya kursplanerna går ut den 23 oktober och då kommer Skolverket gå igenom synpunkter och förändringar. De slutgiltiga förslagen kommer lämnas över till regeringen i december. Sedan fattar regeringen det slutgiltiga beslutet om hur kursplanerna ska se ut.

Huruvida den svenska stormaktstiden ska få vara kvar framgår inte i pressmeddelandet.

LÄS ÄVEN: Skolverkets väg bär inte till Rom