Efter turerna med Göteborgs politikers ambitioner om en linbana i staden, som sedermera lades ned, stod det i februari klart att projektet kostat över 100 miljoner kronor. Nu har staden utsett den plats där man kommer bygga Sveriges dyraste simhall någonsin.

Trots att det i ett tidigt skede stod klart att budgeten på en miljard kronor för en tre kilometer lång linbana mellan Hisingen och Järntorget inte skulle hålla, och den inte heller skulle stå klar i tid, gick stadens politiker vidare med projektet. När man till slut blev tvungna att ge upp var allt som återstod ett svart hål som stadens skattebetalare tvingas täcka.

LÄS ÄVEN: Över 100 miljoner fattas i Göteborgs trafiknämnds kassa efter linbaneprojekt

Efter flera års politiska strider om var Göteborgs nya centralbad ska byggas har man nu siktat in sig på att platsen kommer bli Gullbergsvass bakom centralstationen. Även en preliminär prislapp har tagits fram av idrotts- och föreningsförvaltningen – drygt 2,7 miljarder kronor. Med en eventuell utomhusbassäng tillkommer ytterligare 190 miljoner.

Dyrast någonsin

Det nya badet skulle därmed bli Sveriges dyraste simhall någonsin. Samtidigt påpekas att kostnaden endast är en uppskattning och att den kan både minska och öka. Man har också en buffert på flera hundra miljoner kronor.

– Det är mycket pengar, det är det. Men det är inte vilken simhall som helst. Vi tänker oss en arena som ska kunna användas till SM och andra tävlingar och då krävs en viss standard, säger Elisabet Lann (KD), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden, till Göteborgs-Posten.

– Vi hade inga tankar på att inte godkänna det. Det är en stor investering och dyrare än vi tänkte oss från början. Men ska vi bygga nytt centralbad måste vi bygga utifrån de behov som finns, och kostar det så mycket så får vi göra den investeringen, säger 2:e vice ordförande Bettan Andersson (V).

Näst dyrast av de simhallar som byggts i Sverige sedan 2018 blir Linköpings simhall som ska stå färdig 2022 och kostar 820 miljoner.

”Kommer bli som vanligt”

Då simhallen diskuterades på byggnadsnämndens senaste möte framfördes kritik från Demokraterna.

– Det kommer bli som vanligt, att vi lägger enorma utredningskostnader på något som inte blir av. Det här har hastats fram utifrån ett politiskt önsketänkande, säger Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna och ledamot i byggnadsnämnden.

Klar till 2026

En av anledningarna till den höga kostnaden sägs vara den leriga tomten med 80 meter ned till berggrunden och bara själva grundarbetet kommer kosta flera hundra miljoner. Man måste också använda en dyr pålningsmetod då västlänken ska svänga upp mot centralstationen strax under den nya simhallen.

Det slutgiltiga beslutet ska sedan tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och ambitionen är att det ska klubbas i fullmäktige våren 2023. Simhallen beräknas sedan stå färdig till 2026.