Säpo har lämnat in en begäran om att slippa redovisa hemliga rapporter till regeringen. Som skäl anförs att deras analyser ”skulle kunna utnyttjas för att allvarligt skada det svenska samhället” och att det därför är ”av yttersta vikt att uppgifterna inte får större spridning än vad som är absolut nödvändigt”.

Säkerhetspolisen är tvungen att lämna in analyser kring risk- och sårbarhet till regeringen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dessa analyser används sedan av staten för att planera krisberedskap och förberedelse av händelser.

LÄS MER: Dan Eliasson bröt mot lagen – gav privat företag åtkomst till hemlig information

Myndigheten har nyligen lämnat in en begäran att reglerna för rapportering till regeringskansliet ändras omgående och enbart blir muntlig. Säpo förklarar att deras analyser ”skulle kunna utnyttjas för att allvarligt skada det svenska samhället” och att det därför är ”av yttersta vikt att uppgifterna inte får större spridning än vad som är absolut nödvändigt”. Det skriver SvD (25/11 2018).

Säkerhetsexpert tolkar det som kritik

Enligt Lars Nicander, chef för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan kan önskemålet tolkas som kritik mot regeringen.

– Jag tolkar detta som indirekt kritik av regeringskansliets organisation, att Säpo inte tycker att det finns någon kvalificerad mottagningskapacitet inom regeringskansliet som kan bereda den här typen av känslig information på ett bra och brett sätt, säger Nicander till SvD.

LÄS MER: IT-skandalen: KU kritiserar regeringen

Struntade i Säpo

I juli 2017 framkom uppgifter i media om att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren erkänt vårdslöshet med hemlig uppgift i samband med deras IT-upphandling med IBM som påbörjades 2014. Ågren fick ett strafföreläggande och hade tidigare brottsutretts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter som hotade rikets säkerhet.

Granskningar visade att väldigt mycket i Transportstyrelsens IT-miljö bedömdes vara skyddsvärt och att informationen hade gjorts tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal.

Säpo inledde i juni 2015 en granskning av upphandlingen som resulterade i rekommendationen att omedelbart avbryta. Processen tilläts trots det ändå fortsätta. Situationen resulterade i att Stefan Löfvens regering kritiserades för sin bristande interna och externa kommunikation.

Före detta infrastrukturminister Anna Johansson förklarade att hon inte hade blivit informerad av sin dåvarande statssekreterare och därför inte kände till bristerna förrän i januari 2017. Samtidigt hade både försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman känt till uppgifterna redan ett år tidigare än infrastrukturminister.

Ygeman hävdade att han inte haft möjlighet att informera statsminister Löfven om situationen då det inte fanns någon säker lokal. Detta trots att både Ygeman och Löfven ingår i det säkerhetspolitiska rådet som inrättades av Löfven år 2014/2015 och som sammanträdde i genomsnitt en gång i månaden.

Dagens Nyheter uppskattade att minst 20 personer på regeringskansliet kände till säkerhetsbristerna långt innan statsministern informerades.