Efter den senaste tidens muslimska terroravrättningar runt om i Europa meddelar den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan att koraner nu ska brännas i Paris och i ”muslimska ghetton” i Belgien nästa vecka. Till Samhällsnytt säger Paludan att det handlar om att informera civiliserade europeiska länder om yttrandefrihet, om kampen mot islam och att visa muslimer att man inte har någon respekt för deras religion.

Paludan, som på kort tid gjort sig känd i Sverige för att anordna demonstrationer mot islam med koranbränningar, har nyligen fått bekräftat från Migrationsverket att han är svensk medborgare och sedan dess även gått med i Alternativ för Sverige (AfS) för att hjälpa partiet att nå riksdagen.

LÄS ÄVEN: Kyrkobesökare halshuggna i Frankrike: ”Allahu akbar”

Mot bakgrund av flera av de senaste terrordåden – där den franska läraren Samuel Paty halshöggs i Paris efter att i sin undervisning om yttrandefrihet använt Muhammedkarikatyrerna som exempel, kyrkobesökare som höggs ihjäl vid en Gudstjänst i Nice och de IS-kopplade terroravrättningarna i Wien – har Paludan bestämt sig för att manifestera för europeiska ideal i muslimtäta områden i Centraleuropa.

Bränner Koranen i ökänt ”ghetto” 

I sociala medier har Paludan annonserat att han den 11 november anländer till Frankrikes huvudstad Paris där han klockan 14.00 vid Triumfbågen mitt i staden kommer att bränna Koranen för att demonstrera för frihet och motsätta sig muslimsk terrorism.

Därefter planerar han att fortsätta sin turné med koranbränning den 12 november klockan 12.00 i den ökända mångkulturella förorten Molenbeek i Belgien. En stadsdel som Samhällsnytt vid flera tillfällen uppmärksammat för IS-jihadister och våldsamma upplopp.

Paludan: ”Kampen är gemensam för alla i Europa”

Samhällsnytt har talat med Paludan för att få en bättre bild av vad han planerar att göra nästa vecka i Centraleuropa och varför det är viktigt att som dansk politiker resa till andra länder och engagera sig i deras inrikespolitik.

Efter terrordåden i Europa är det många politiker som har börjat prata om islamism. Men du pratar enbart om islam. Hur ser du på skillnaden?

– Islamism är ett värdelöst begrepp vars definition är fullständigt oklar och omtvistad. Islamism är ett ord som uppfunnits av muslimer för att kunna distansera sig från muslimer som begår terrorism och andra dåd i islams namn. Islamism handlar om att alla i deras liv måste följa islam. Det är samma sak med islam. Det är ingen skillnad.

Många muslimer menar att dessa terrordåd inte har med islam att göra och att det enbart är några få extremister som utför dessa handlingar. Hur ställer du dig till det?

– Muslimsk terrorism har alltid med islam att göra eftersom den begås av muslimer som fullständigt följer de order som varje muslim ska följa i Koranen och haditherna om att mörda de otrogna. Om muslimer påstår att det inte har med islam att göra så känner de inte till sin egen religion eller så ljuger de.

Efter terrordåd har vi mestadels hört hur koranbränningar och Muhammedkarikatyrer är brottsligt och inte en del av yttrandefriheten. Varför tror du då det är sällsynt att hitta avståndstaganden från muslimsk terrorism bland framstående muslimer och församlingar?

– Muslimsk terrorism är helt i linje med islam. Så om en muslim talar emot muslimsk terrorism så talar personen emot islam. I en sådan kollektivistisk religion som islam är det nästan omöjligt att tala emot islams religion utan allvarliga konsekvenser.

– Islam har en stark offerroll när islam inte har makten. Så därför är det naturligt att då tala om att ”yttrandefrihet handlar inte om att kränka” trots att alla vet att yttrandefrihet handlar om att någon kränks.

Varför är det viktigt att som dansk politiker resa till ett annat land och demonstrera?

– Vi har nått en punkt där muslimsk terrorism sköljer in över Europa. Det finns nu inga länder i Europa med muslimer som inte har upplevt muslimsk terrorism. Samtidigt ser vi hur länder som Polen, Ungern och Tjeckien klarar sig fint utan muslimer och därför även utan muslimsk terrorism.

– Det är viktigt för mig att visa medborgarna i andra västeuropeiska länder – inklusive fransmän, belgare och tyskar – att de inte är ensamma utan att kampen mot islam är gemensam för alla civiliserade västeuropeiska folk.

Du anordnar även demonstrationer mot islam i muslimtäta områden i Belgien och Tyskland. Vad är din målsättning med den här Europaturnén efter terrordåden?

– Syftet med att besöka Molenbeek i Belgien är att bränna Koranen i det område i Europa som flest muslimska terrorister kommer ifrån. I många muslimska terroristattacker i Europa har man spårat personerna tillbaka till Molenbeek i Bryssel. Det är därför mycket relevant att bränna Kornen där för att visa de muslimska terroristerna att vi inte har någon respekt för deras skitreligion.

– I Tyskland försöker regeringen dölja problemen, bland annat genom att inskränka yttrandefriheten. Jag fick ett skriftligt förbud från de tyska myndigheterna mot att överhuvudtaget uttala mig om islam vid min senaste resa till Sveriges ambassad i Berlin.

– Tyvärr är det förbjudet att bränna Koranen i Tyskland men det är inte förbjudet att demonstrera mot antisemitism. Både Hitler och Muhammed var stora antisemiter och om några tyskar inte är medvetna om det så måste jag informera dem.

Kritiker menar att du enbart vill provocera muslimer till våldsamma upplopp. Är det lämpligt och förenligt att som dansk politiker resa till ett annat land och lägga sig i deras inrikespolitik?

– Det är fullständigt relevant att jag hjälper de franska, belgiska och tyska folken för ett angrepp på dem. En destabilisering av deras land kommer också att medföra stor destabilisering och mindre säkerhet i Danmark och för det danska folket. Så jag har har rätt till att försvara mitt eget folk – även i andra länder.

Har du planer att nu som svensk medborgare och utan inreseförbud demonstrera i Sverige?

– Ja, vi håller på att samla in donationer till vår nästa turné med koranbränningar i Sverige och så snart målet är nått så återvänder vi till Sverige.

Inför Paludans resa till Sverige har partiet startat en insamling på sin hemsida där man hittills fått in 12 800 av begärda 25 000 kronor.

Oklart om polisen godkänner

Det är oklart huruvida Polismyndigheten kommer att ge Paludan tillstånd att hålla nya islamkritiska demonstrationer i ’utsatta områden’ efter att tidigare i höst ha förbjudit dessa med hänvisning till att man inte kan garantera säkerheten.

LÄS ÄVEN: Imam hävdar att Frankrike kommer att bli ett muslimskt land

authorimage