Regeringen meddelar att man i spåren av de senaste veckornas muslimska terrorattentat i Frankrike och Österrike och det icke fungerande yttre skalskyddet mellan EU och omvärlden förlänger gränskontrollerna vid Sveriges inre gräns med ytterligare 6 månader, fram till den 11 maj nästa år. Det rapporterar bland annat SVT.

– Terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd nivå och vår sammanvägda bedömning är att gränskontrollerna till Sverige fortfarande behövs, uppge inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Gränskontrollerna infördes i november 2015 efter att asylmottagandet brutit samman. De har sedan dess förlängts halvårsvis och har nu varit på plats i fem år trots att EU-reglerna fastslår att åtgärden endast får vidtas tillfälligt.

Regeringen har därför efterhand övergått till att hänvisa till det förhöjda terrorhot som råder i landet, främst till följd av den kontinuerligt ökande närvaron av radikal islam i Europa och de våldsdåd det fört med sig.

LÄS ÄVEN: Skärpta gränskontroller förlängs igen – islamistiska terrorhotet huvudskälet

Ett problem för Sverige som regeringen nu erkänner och även motiverar de fortsatta gränskontrollerna med är att migranter inte respekterar Dublinförordningen om att söka asyl i första ankomstland utan tar sig vidare upp genom Europa, med länder som Sverige som slutmål.

Flera anda EU- och Schengen-länder har också av samma skäl återinfört och kontinuerligt förlängt sina gränskontroller. Såväl kritiker som försvarare menar att av kontrollerna mot bakgrund av hur lång tid de varit och bedöms fortsätta behöva vara på plats snarare de facto bör betraktas som permanenta än tillfälliga.

Terrorhotsnivån, så som den definieras av Säpo, har under en följd år varit förhöjd till en trea på en femgradig skala, i huvudsak beroende på den starka hotbilden från våldsbejakande islam. I februari tog Säpo beslut om att hotnivån skall vara fortsatt förhöjd. Man har inte ansett det motiverat att höja nivån ytterligare efter den senaste tidens terrordåd i Europa

Vad som gäller för inresa till Sverige så länge de förstärkta gränskontrollerna är på plats kan läsas på polisens hemsida.