Efter upploppen mot coronarestriktioner: Utegångsförbud stoppas av domstol
Faksimil Twitter

Utegångsförbudet i Nederländerna som trädde i kraft i förra månaden har väckt protester och nu har en domstol upphävt det med hänvisning till den personliga friheten.

Det var i mitten av januari som det omstridda utegångsförbudet infördes mellan kl 21 och 4.30. Tidigare i februari förlängdes det till den 3 mars. Men efter protester har nu en domstol i Haag beslutat att det ska upphävas direkt.

Enligt domstolen har utegångsförbudet en alltför stor påverkan på rätten till fri rörlighet och integriteten.

Då regeringen beslutade om förbudet använde man sig dock av nödlagar vilket innebär att man inte behöver parlamentets medgivande. Men enligt domstolen borde parlamentet ha rådfrågats då man menar att det inte förelåg någon ”särskild brådska” att införa utegångsförbudet vid just den tidpunkten.

Överklagan

På justitiedepartementet uppger en talesperson att man nu studerar domen noggrant och från regeringen meddelas att man avser överklaga.Bakom initiativet att utmana utegångsförbudet, det första i landet sedan andra världskriget, står gruppen Viruswaarheid.

Reaktionerna och protesterna mot utegångsförbudet ledde i januari till flera dagars våldsamma upplopp som beskrivs som de värsta på åtskilliga decennier.

Författare av texten

Andreas Nilsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.