LEDARE. Man kan nästan tro att massinvandringen hade slutat om det inte vore för all gängbrottslighet som ständigt påminner oss. Givetvis påminns vi även genom den förändrade stadsbilden som gör att man ofta tror man är i Bagdad eller dylikt. Men det är närmast helt tyst om det faktum att massinvandringen fortsätter i oförminskad takt. Kan ni gissa hur många uppehållstillstånd som kommer att delas ut i år?

Denna tidning skriver med jämna mellanrum om invandringen till Sverige så det inte glöms bort. Till och med jag som håller koll på gammelmedias rapportering om invandringen slås av hur ekande tomt det varit om omfattningen av invandringen till Sverige på senare tid. Som vanligt tar corona upp det mesta av nyhetsrapporteringen. Det är dock lätt att själv kolla upp fakta:

Om 2021 fortsätter i samma invandringstakt som hittills kommer Sverige att ha delat ut över 96 000 uppehållstillstånd i år. Det är mer än hela Kristianstad kommun. Ungefär lika många som hela Karlstad kommun. 50 procent fler än invånarna i Norrtälje. Mer än dubbelt så många som i hela Enköpings kommun.

Siffran är lika hög som 2010, året då SD kom in i Riksdagen, och letar sig in på en tolfteplats på topplistan över invandringsår i Sveriges tusenåriga historia.

Morgan Johansson, sin vana trogen, låtsas som att detta inte händer, vilket kan ses här i ett klipp från 2020:

Det görs bland annat genom att trixa med definitionen (”Asylsökande” etc). Men det ju såklart totalen som är intressant oavsett vilka definitioner eller subgrupper de väljer att dela in invandringen i. Det vet Johansson såklart om men han gör sitt bästa för att återigen ljuga för folket.

Asyl och anhöriginvandring dominerar

38 procent är ”asyl” och ”anknytning”. Strax över 41 procent, 33 000 personer, är ”arbete” och av dem är en tredjedel ”anhöriga” – 11 300 personer.

Topplistan över ursprungsländer för de som fått uppehållstillstånd är:

INDIEN 9936
THAILAND 6316
SYRIEN 6105
PAKISTAN 4247
UKRAINA 3054
KINA 2960
IRAN 2822
IRAK 2690
AFGHANISTAN 2662
ERITREA 2428

Indien, Thailand, Kina och Ukraina domineras av arbetskraftsinvandring samt anhöriga till dessa. Övriga domineras av asyl och anhöriginvandring kopplad till denna. Noterbart är att syrier och eritreaner fått en hög andel av uppehållstillstånd efter att personer med permanent uppehållstillstånd fött barn i Sverige.

Sedan 1980 har Sverige beviljat över 2,6 miljoner uppehållstillstånd. Sveriges totala befolkning per 31 december 2020 är nästan 10,4 miljoner, så motsvarande över 25 procent utgörs av personer som invandrat de senaste decennierna.

Återvandring enda lösningen

Så, massinvandringen fortgår närmast obehindrat. Det får vi inte glömma. Faktum är att om all invandring skulle avstanna här och nu skulle Sverige fortfarande ha i det närmaste oöverstigliga problem. Ghettona, segregationen, de parallella samhällena, gängen, våldet, brottsligheten, belastningen på hårt arbetande svenskar skulle förvärras ändå.

Medias hjärntvätt har inbillat stora delar av befolkningen att invandring till Sverige är något irreversibelt. Att återvandring är omöjligt. Men det har de sagt om allt annat de inte vill ska ske också. De sa att det var omöjligt med gränskontroller – men sen kom corona och det blev helt plötsligt möjligt väldigt snabbt. Det sa att det var omöjligt att minska invandringen – nu pratar de flesta om att göra precis det. De sa att det var omöjligt att utvisa och skicka dömda att avtjäna straff i utlandet – men våra grannländer gör precis det och nu pratar de andra om samma sak i Sverige. Och så vidare.

Poängen är att jag tror att allt går, det handlar bara om den politiska viljan att göra det. I mina ögon finns det ingen anledning för svenskar att acceptera det förändrade land Sverige blivit bara för att en tondöv politisk och medial klass tvingade på svenskar mångkulturen. Det beslutet var en katastrof från början och det är absolut inget som säger att svenskar måste acceptera den situationen i framtiden.

Svenskarnas enda land

Hur återvandringen ska ske är givetvis något som måste diskuteras och undersökas, men en kombination av frivillighet och tvång tror jag skulle kunna göra stor skillnad. Bara de som bor i landet men inte har medborgarskap uppgår till hundratusentals. Under min tid i Riksdagen bad jag om en undersökning på hur många det var och redan då handlade det om över 200 000.

Drar man sedan in medborgarskapet för oassimilerade, arbetslösa invandrare från långtbortistan, utvisar kriminella, drar in bidrag och förmåner, stänger ner muslimska skolor och moskéer, förbjuder burka och slöjor och helt enkelt styr upp landet – så kan vi nog åstadkomma en ansenlig återvandring.

Det finns ingen anledning att inte försöka – för att tyst acceptera elitens övergrepp på Sverige och dess folk är inget alternativ. För Sverige är det enda land svenskar har.

Nedan min avslutande debatt i riksdagen – om utvisningar: