LEDARE • Man ska inte ”dra alla över en kam” sägs det. Jag köper det till viss del. En specifik individ som man möter ska man inte dra över en kam då en individ alltid kan skilja sig från massan, även om individen tillhör en viss grupp. Jag har träffat på bra människor från världens alla hörn, oavsett om jag i övrigt avskyr vissa av de hörnen. Men dras inga slutsatser av breda fenomen i specifika samhällen är man godtycklig, urskillningslös och omdömeslös. Kort sagt en idiot. Vi bör faktiskt dra slutsatser om befolkningar baseras på deras kollektivt skapta samhälle.

Jag har ofta funderat omkring detta med ”generaliseringar”. Det är nästan lika skambelagt som att bli kallad rasist Sverige, vilket är svenskens rädsla nummer ett. Samtidigt finns det en anledning till att alla världens språk, kulturer, nationer och grupper har faktiskt namn på sina och andra grupper: svensk, dansk, arab, tutsier, japan, thailändare, flamländare, vallon, katolik, protestant, muslim, jude, amish, scientolog, man, kvinna, barn, same, rom/zigenare, nazist, kommunist, liberal, transperson, homosexuell och tusentals andra benämningar på tusentals andra grupper.

Varför har vi kollektiva namn på människor i specifika grupper om det inte fanns något generellt gemensamt i dessa grupper? Det skulle vi såklart isåfall inte ha, så det uppenbara är naturligtvis att alla olika grupper, som alltså själva också definierar som en del i en kollektiv grupp, generaliserar omkring gruppen, och sig själv, som i alla fall delvis, apart från andra grupper. Det är själva poängen med en grupptillhörighet.

Detta är i grunden självfallet helt uppenbart men tyvärr i dagens snöflinge-samhälle låtsas man i debatten som att så inte är fallet.

Kollektivt accepterad tortyr

Under hela min politiska karriär, och långt innan den började, har jag diskuterat invandring såklart. Vänstern, som alltid spelar dumma i hela huvudet, körde länge med det mindre begåvade argumentet ”Vadå, har du något problem med om en norrman invandrar, höhö?!” eller tog Cornelis Vreeswijk som exempel eller något annat hjärndött. De förstod inte, eller låtsades inte förstå, att det är skillnad mellan invandrare och invandrare.

Jag är medveten om att jag slår in öppna dörrar, i alla fall för majoriteten av Samnytts läsare, men det är såklart avgörande. Liksom många andra invandringskritiker har jag anklagats för att generalisera, dra alla över en kam och så vidare. Med förbehållet att enskilda individer alltid kan skilja sig från mängden, vilka jag träffat många från nästan precis överallt, så kan jag säga att jag generaliserar rörande vissa kulturer och grupper, och det med rätta.

För att åskådliggöra detta brukar jag ta upp ett exempel: Somalia. 90 procent av alla kvinnor har utsatts för könsstympning, enligt FN. Vad innebär detta egentliigen? Jo, att 90 procent (mer eller mindre) av alla familjer har tvingat sin dotter, sin syster till detta mest vedervärdiga man kan tänka sig. Alltså i runda slängar 90 procent av alla män i landet och säkert en betydande andel kvinnor också, hjälper till med tortyren av sina unga kvinnliga släktingar.

Inte sällan har det dessutom skett under de mest hänsynslösa former, där familjen, pappan, mamman, bröderna, systrarna, farbröderna med mera håller ner flickan medan de under ofattbar smärta, både fysisk och psykisk, som varar livet ut, begår övergreppet. Även om det sker ”av läkare” är handlingen så vidrig att det är svårt att föreställa sig. Det är en kollektiv accepterad tortyr av de mest värnlösa tillika skyddsvärda som finns: flickor.

Vad säger det då om Somalia? Om somalier? Vad säger det om en majoritet av männen i det landet? Om kvinnorna som hjälper till? Det säger faktiskt allt man behöver veta. Det säger att de, generellt sett, i breda lager, tänker, känner och beter sig väsenskilt från oss i Sverige eller västvärlden.

Avgrundsvid skillnad

Det är dessa människor vi låter komma in till landet. Det är männen som könsstympar sina kvinnor. Somalia är såklart bara ett exempel. Afghanistan, som Sverige av någon anledning har en förkärlek att släppa in i Sverige, utsätter sina flickor för det också. Egypten är ett annat exempel men det finns många andra såklart.

Kan någon på riktigt påstå att man inte kan, eller bör, generalisera över sådana länder? Jag hävdar att det vore irrationellt att inte göra det. Det är självklart så att vi kan fälla negativa generella omdömen om de länderna, de kulturer och de människor som skapat den institutionaliserade, och brett accepterade, tortyren mot de mest värnlösa. En sådan mentalitet kan inte ursäktas och den försvinner inte heller för att någon passerar Sveriges gräns.

För att förekomma hjärndöda argument så är det inte samma sak som att någon svensk man slår sin fru, av det enkla faktum att det inte är accepterat vare sig i det formella samhället (lagar, regler etc) eller i det informella samhället (människor emellan, fruns släkt och vänner etc).

Med vetskapen om den oerhörda utbredning av könsstympning, eller många andra vidriga seder och bruk, och därmed den sociala acceptans som finns i många länder och kulturer, så kan jag utan att skämmas säga att de inte är som vi, att de är sämre än oss. De som står bakom detta hyser uppenbarligen inte ens nära samma empati, omtänksamhet och värdering av människoliv som vi generellt sett gör i Sverige eller många andra länder. Det är ren ondska.

Könsstympning är bara ett exempel på en praxis som avslöjar att vi inte alls ”är lika”, att vi faktiskt är helt och hållet annorlunda från varandra. Förmågan att kasta syra i ansiktet på sin syster för att hon visade håret, spontan stening för att hon gick utanför hemmet på egen hand och mycket mer, vittnar så oerhört tydligt om detta. Det vittnar om att det är en avgrundsdjup skillnad mellan oss och dem. Det vittnar därmed också om att vi ska göra allt vi kan för att se att denna ondska inte ens kommer nära Sverige.

Utbredda kulturella säregenheter visar oss faktiskt att man kan, och bör, generalisera. Att man kan dra slutsatser om grupper och kulturer. Vägrar man göra det är man inget annat än en omdömeslös fara för vårt eget land.

Tyvärr har de andra partierna, uppbackade av gammelmedia, gjort att vi fått stifta bekantskap med denna ondska. Men kom inte och säg att vi ska gilla det.

PS: Om du gillade denna text, eller tycker Samnytt gör en viktig insats – bli gärna prenumerant om du inte redan är det. Klicka här för mer info!