Den inbördeskrigsliknande brottsvågen som sveper över Sverige med bilbränder, skjutningar och mord riskerar att inte bara försämra Sveriges rykte internationellt och skapa svårigheter med att attrahera kompetens, men kan även sänka hela nationen på sikt. Det menar ekonomen Carl Eckerdal.

Enligt en undersökning som Livsmedelsföretagen och IKEM utfört har 32 procent av företagen vidtagit eller planerar att vidta säkerhetsåtgärder. Samtidigt uppger 27 procent att den grova brottsligheten är mycket negativ för det lokala näringslivet. 39 procent svarar att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från jobbet.

– Vi har medlemmar i hela landet så detta är inte enbart lokala frågor. IKEM och Livsmedelsföretagen samlar tillsammans 25 procent av Sveriges totala industri, så det är inte något taget ur luften. Det är en övergripande negativ utveckling för svenskt näringsliv, säger Carl Eckerdal till fPlus.

Internationella medier fascinerade

Sveriges förfall har skildrats i återkommande artiklar i internationella medier där man enligt Eckerdal verkar närmast fascinerade över utvecklingen i den en gång så fridfulla nationen.

Undersökningen Livsmedelsföretagen och IKEM utfört bekräftar att Sverigebilden förändrats dramatiskt. 62 procent uppger att man i kontakt med kunder och kollegor i andra länder upplever att Sverige fått ett sämre rykte. En mycket allvarligt problematik enligt Eckerdal.

– Det här kan ju sänka Sverige som land om vi inte får bukt med det. En av de tydligaste fördelarna med att driva företag i Sverige är vår rättssäkerhet och allmänna trygghet. Det gör att vi lyckas behålla en stor del av industri här trots att det ofta är dyrare att producera i Sverige än utomlands. Tullar vi på paradgrenen, då vet ingen var vi hamnar, säger han.

Anders Fröberg, vd för industriföretaget Borealis i Sverige, håller med. Han får desto oftare frågor från kollegor och kunder i andra länder om vad som egentligen försiggår i Sverige. Detta kan i sin tur försvåra att rekrytera spetskompetens.

Spetskompetens

– Ser vi på parametrarna som behövs för att attrahera kompetent personal som utländska specialforskare, då är miljön och tryggheten i närområdet viktigt. Läser man då om bilbränder, grov brottslighet, skjutningar och mord så känns Sverige plötsligt inte lika attraktivt längre. Det är helt klart oroande.

LÄS ÄVEN: Skjutningarna och sprängningarna riskerar påverka näringslivet negativt

Både Eckerdal och Fröberg påpekar att förfallet gått så snabbt. För bara ett par år sen var det inte aktuellt att lyfta frågan för varken Livsmedelsföretagen eller IKEM.

– Det är en ny typ av problematik och jag hoppas att man kommer till bukt med det så snart som möjligt. Jag vill inte låta alarmistisk, men det är läge att agera. Se det som ett varningsrop från en fjärdedel av svensk industri, det bör man ta på allvar, säger Carl Eckerdal.

Staten måste nu kraftsamla och återta våldsmonopolet, slår Eckerdal fast.