Sedan Donald Trump tillträdde som president har den amerikanska ekonomin hettat till rejält. Från vänsterliberalt håll hävdas att detta är tack vare Barack Obama. Enligt en undersökning bland ekonomer genomförd av Wall Street Journal är slutsatsen i stället att den starka amerikanska ekonomin ska tillskrivas Donald Trump.

Wall Street Journal gjorde nyligen en undersökning där 68 ekonomer på diverse arbetsplatser tillfrågades vem som är ingenjören bakom den snabbt växande amerikanska ekonomin. De flesta ekonomerna svarade att Trump är del av förklaringen. En majoritet svarade även att Trump delvs eller mycket kraftigt haft en positiv påverkan på den växande BNP, jobbskapandet och börsen. Ekonomerna hänvisar till avregleringar och skattereformen under Trumps presidentskap som orsaken till den heta amerikanska ekonomin.

För ett år sedan gjorde Wall Street Journal samma undersökning om Barack Obama. Ekonomerna då gav Obama betydligt sämre betyg än vad Trump nyligen fick. Obama fick positivt betyg för ekonomisk stabilitet men negativt betyg beträffande långsiktig ekonomisk BNP-tillväxt.