Politikernas käbbel gör elen dyr i vinter, konstaterar Christian Ekström och Erik Bengtzboe, vd respektive chefsekonom för den ideella föreningen Skattebetalarna. Akuta problem får dyra lösningar som i slutänden drabbar konsumenterna, menar de. Avregleringen av elmarknaden skulle leda till lägre priser. Istället blev det tvärt om, till stor del på grund av kraftiga skattehöjningar.

Under de senaste tjugo åren har skatten på el fördubblats. Nära halva elräkningen består idag av skatt. Samtidigt har behovet av el ökat enormt och är idag långt högre i stora delar av landet än produktionen klarar av.

I Skåne är behovet av el cirka fyra gånger högre än den regionala produktionen. Lösningen har blivit att importera el från andra länder, el som ofta är både mindre klimatvänligt producerad och dyrare för konsumenterna.

Priserna skenar och många företag räds den instabila svenska elmarknaden. De behöver stabilitet för att våga etablera sig och många vänder sig därför istället till andra länder.

LÄS ÄVEN: Elpriserna höjs ytterligare i höst – redan på rekordnivå

”Politikernas fokus löser inte den akuta situationen”

Medan elpriserna rusar har den politiska debatten fastnat i att handla om vindkraft ställt mot kärnkraft”, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe, vd respektive chefsekonom för Skattebetalarna i en debattartikel i Expressen. De konstaterar att den politiska debatten inte löser den akuta situationen.

När vintern kommer riskerar svenskarna behöva betala skyhöga summor för att kunna värma upp sina hem, varnar de. Redan under sommaren tvingades regeringen panikhandla reservkraft för att företag och hushåll i södra Sverige skulle få fortsatt leverans av el. Under sensommaren drogs även det oljeeldade Karlshamnsverket igång med omfattande utsläpp som följd.

Artikelförfattarna påminner om att när elmarknaden avreglerades 1996 var den uttalade avsikten att el skulle bli en konkurrensutsatt vara och därmed billigare för konsumenterna. Den effekten har dock uteblivit. En stor anledning uppges vara de hela tiden ökande elskatterna.

LÄS ÄVEN: Grön el otillräcklig – nu eldar Sverige olja för fullt

”Du betalar skatt på skatten”

I dag går en fjärdedel av elräkningen till elnätsföretag, ytterligare en fjärdedel går till elhandelsföretag. Resten, alltså halva elräkningen, går till skatter och avgifter. De senaste tjugo åren har skatten på el fördubblats.

Sedan avregleringen 1996 har skatten på el för hushållen nästan fyrfaldigats, uppger Ekström och Bengtzboe, från 9,1 öre till dagens pris på 35,60 öre per kWh. Ovanpå det tillkommer momsen, som läggs på elräkningens samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. ”Du betalar alltså skatt på skatten”, konstaterar Ekström och Bengtzboe.

Varför straffbeskattas el lika hårt som exempelvis cigaretter eller öl? Frågan är synnerligen välmotiverad i en tid då elpriserna skenar”, skriver de och påpekar att höga skatter på el är inte är någon naturlag.