Vissa elbolag vill häva ingångna bundna fleråriga elavtal. Det rapporterar Sveriges radio.

Elbolagen undersöker enligt statsradion möjligheterna att säga upp avtalen med hänvisning till ”force majeure”. De menar att kriget i Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och de strypta gasleveranserna till EU är faktorer som inte kunnat förutses.

LÄS ÄVEN: Ryssland: Europa kommer få betala dubbelt gaspris

Många kunder har bundit elpriset på en betydligt lägre nivå än idag, i utbyte mot att åta sig betala ett högre elpris än det rörliga priset var när avtalet skrevs under.

Ryska gasleveranser till EU. Faksimil/IEA

De skenande elpriserna i Sverige knyts inte minst till stängningen av reaktor 1 och 2 vid Ringhals kärnkraftverk. Det var statligt ägda Vattenfall som stängde reaktorerna efter politiska påtryckningar från den rödröna regering som tillträdde efter riksdagsvalet 2014.

LÄS MER: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

Elbolagen tror nu att elpriserna kommer ligga kvar på en hög nivå en längre tid, vilket gör att de inte längre anser sig ha råd att fullfölja ingångna elavtal. Om elavtalen rivs upp kommer det komma som en oväntad chock för tusentals elkunder.

I Sverige finns hundratals elbolag, men statsradion nämner inte vilka av dem som undersöker möjligheterna att säga upp de bundna elavtalen.

LÄS OCKSÅ: Kina och Saudiarabien säljer rysk gas och olja till Europa