På grund av elbristen tvingas Rottneros bruk i Sunne att avveckla produktionen av slipmassa och ca 40 personer kommer att varslas om uppsägning.

”Den fördjupade strategiska analysen som bolaget genomfört visar att förutsättningarna för en långsiktigt hållbar lönsamhet saknas. Dels givet den dramatiskt förändrade situationen på elmarknaden med mycket höga och starkt volatila priser som följd”, skriver man i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Märta Stenevi rasar mot den rödgröna energipolitiken: ”Skandal”

Produktionen väntas upphöra vid årsskiftet och företaget räknar med att avvecklingen kommer att kosta runt 60 miljoner kronor.

– Tyvärr saknas de ekonomiska förutsättningarna för att långsiktigt driva sliplinjen vidare, främst på grund av den kraftigt förändrade situationen på el-marknaden, säger vd Lennart Eberleh i en kommentar.

1800-talet

Under fjolåret uppgick Rottneros produktion av slipmassa till 64 000 ton, 16 procent av bolagets totala produktion.

LÄS ÄVEN: Kommunlarmet: Elbristen gör så att företagen flyr

– Det är ett tungt besked vi fått lämna idag, men samtidigt handlar det om att rusta för att verksamheten ska kunna finnas kvar i decennier. Vi har funnits i Rottneros sedan slutet av 1800-talet och jag hoppas att vi ska finnas i Rottneros när vi går över i nästa sekel. Åtgärderna vi gör nu är en del i ett sådant långsiktigt arbete även om det är smärtsamt, säger Lennart Eberleh.