Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket har en manlig elev på en folkhögskola i Göteborg ofredat en lärare sexuellt och därefter onanerat framför läraren i klassrummet. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

Den nu anmälda incidenten ska ha tillgått så att eleven i slutet av en lektion i form och färg ska ha modellerat kvinnliga och manliga könsorgan i lera och visat för läraren. Därefter ska eleven ha antastat läraren fysiskt men upphört när han blivit skarpt tillrättavisad.

När läraren kom tillbaka till klassrummet var eleven fortfarande kvar där och i färd med att onanera, något han inte upphörde med trots att han blev ertappad. Läraren lämnar som en direkt reaktion klassrummet men går strax efter tillbaka och beordrar eleven att gå hem.

Läraren vill inte stanna kvar i klassrummet för att kontrollera att tillsägelsen åtlyds, utan låser in sig i ett annat utrymme i cirka en halvtimmen. När läraren sedan återvänder till klassrummet är eleven borta och läraren kan låsa och gå därifrån.

Enligt en annan anmälan från samma skola är ytterligare en manlig elev föremål för utredning efter att ha antastat en lärare med pornografiska bilder på kvinnliga könsorgan.

AV GP:s rapportering framgår inte vilken skola det rör sig om, inte de utsatta lärarnas kön och inte heller de anmälda elevernas åldrar och härkomst. Det är oklart vilka skäl tidningen har för att undanhålla läsaren uppgifterna.