Efter torsdagens polisiära haveri i Linköping och Norrköping riktar flera poliser som deltog i insatsen kritik mot polisledningens som man menar inkompetenta sätt att hantera insatsen. Samtidigt rycker rikspolischef Anders Thornberg ut i ett försök att rädda myndighetens förtroende hos allmänheten som nu fått sig ytterligare en törn.

Som Samnytt rapporterat om i flera artiklar iscensattes fullskaliga upplopp i så kallade ”utsatta” invandrarområden i Linköping och Norrköping inför att dansk-svenske politikern Rasmus Paludan aviserat att han skulle hålla en islamkritisk manifestation.

Polisinsatsen slutade i haveri där poliserna valde att överge sina radiobilar och fly. Bilarna plundrades och vandaliserades av upploppsmakarna som sedan sågs lämna platsen med polisutrustning och iförda stulna poliskläder. Flera poliser skadades också av de muslimska invandrarnas våld. Den tillståndsgivna demonstrationen kunde inte genomföras.

LÄS MER: Polisen: ”Kan man backa undan ska det ske”

Reaktionerna från allmänheten har varit starkt kritiska, i synnerhet efter att flera poliser i hög ställning gått ut med uppgiften att det var i linje med polisiär policy att inte konfrontera våldsverkarna utan i stället backa undan och överlämna sina bilar. Nu rycker rikspolischef Anders Thornberg ut i ett försök att reparera förtroendeskadan hos allmänheten.

I ett inlägg på Polismyndighetens webbplats säger Thornberg att ”det som hände i Linköping och Norrköping är fullständigt förkastligt och kommer aldrig att accepteras” och att ”en av polisens viktigaste uppgifter är att se till att människor kan använda sina grundlagsskyddade rättigheter att demonstrera och uttrycka sin åsikt”.

Vidare klargör Thornberg i motsats till de befäl som tidigare uttalat sig att det är tjänstefel av polisen att inte fullgöra sitt uppdrag. ”Polisen ska […] alltid ingripa om brott sker” slår han fast. Han lovar nu att den myndighet han chefar över ”ska göra vårt yttersta för att lagföra de som varit inblandade i både upploppen och skadegörelsen”.

LÄS MER: Korankravaller i Linköping – poliser flyr när polisbil sticks i brand: ”Vi har backat undan”

Insatsen ”en skam för svensk polis”

Den välkände frilansjournalisten Joakim Lamotte har varit i kontakt med flera poliser som var utkommenderade för att återställa ordningen i Linköpings och Norrköpings invandrarområden, insatser som misslyckades kapitalt. Den interna kritiken från poliser i yttre tjänst om hur de beordrades hantera situationen är i stycken lika hård som allmänhetens. En polis beskriver insatsen som ”katastrofal”, en annan som ”en skam för svensk polis”.

På sin Facebook-sida återger Lamotte några av de kritiska kommentarer han fått i sina samtal med poliser på plats:

– Vi kom dit med hur mycket resurser som helst från hela mellansverige. Flera kollegor kom dit för att hjälpa, vi snackar hur mycket poliser som helst, men sen har de bara fått vänta och nu ska de åka hem utan att ha gjort ett skit, utan att ha rensat upp något av områdena. Polisen retirerade och sen har man låtit dem vinna.

– Vi från förstärkningen var på plats i efterhand men har inte fått göra någonting. Vi har bara fått stå på en parkering och vänta med några andra hundra poliser.

LÄS MER: Korankravaller sprider sig till Norrköping

– Vi hade först en brytpunkt ganska nära Skäggetorp när antagonisterna närmade sig. Sen valde man att vi skulle backa direkt utan konfrontation och flytta brytpunkten ännu längre bort. Sen har vi bara stått där och stampat.

– Jag tycker det är helt horribelt att några hundra människor med stenar ska få vinna och att vi poliser bara ska stå på avstånd och titta på. Det är fruktansvärt att man låter de här förortsgängen vinna och trampa på svensk polis. Det som skedde idag var en skam för svensk polis och jag har många, om inte alla, kollegor som är så arga och besvikna att vi inte fick göra något.”

– Planeringen inför det här måste ha varit urusel. Kanske 15-20 AMF-utrustade poliser med extra skydd och ett fåtal sköldar. Resten var vanliga poliser med som bäst en hjälm.

LÄS MER: INTERVJU: Paludan om korankravallerna – ”Staten har inte våldsmonopolet”