Energiminister Khashayar Farmanbar (S) säger nu plötsligt att Sverige kan behöva bygga nya kärnkraftverk. Beskedet går på tvärs mot tidigare utspel från den socialdemokratiska regeringen som istället handlat om att kärnkraftreaktorerna när de stängs ska ersättas med vindkraftverk.
– Det är mindre politisk risk med kärnkraft än med vind, säger Khashayar Farmanbar.

Nej, det är fortfarande inga klara besked från den nya socialdemokratiska regeringen. Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) uttryckte så sent som förra veckan motstånd mot tanken på nya kärnkraftreaktorer. Kärnkraft, menar hon, är ”en gammal teknik”.

– Det är inte framtidens melodi att förlita sig på en energikälla som vi fortfarande i dag inte har hittat smarta lösningar för att ta hand om avfallet efter, sade hon då i en intervju med Expressen och lyfte istället fram havsbaserad vindkraft.

LÄS MER: Strandhäll: Havsbaserad vindkraft är framtiden

LÄS MER: VIDEO: Klimatministern gissar nedstängda reaktorer

”Mindre politisk risk”

Men nu kommer alltså nya, motstridiga, besked från energiminister Khashayar Farmanbar. Han säger idag till Svenska dagbladet att det kan bli aktuellt att bygga nya kärnreaktorer i Sverige. Han menar att de i sådana fall bör byggas på någon av de tre platser där Sverige idag redan har kärnreaktorer.

– Det finns kraftledningar framdragna, och det finns ingen ekonomisk eller skattemässig skillnad mellan att satsa på kärnkraft eller vindkraft. Det finns ingen juridisk skillnad. Jag skulle säga det är mindre politisk risk med kärnkraft än med vind, där varje kommun kan säga nej, säger han.

Farmanbar är däremot i dagsläget inte beredd att ändra lagen för att underlätta planerandet av nya kärnkraftverk. Exempelvis fpå andra platser i landet än de där reaktorer redan finns.

Nya kraftverk behövs

Sveriges kärnreaktorer stod mellan första januari till sista november i år för en tredjedel av Sveriges elkraftproduktion. Kärnkraften är efter vattenkraften Sveriges viktigaste elkraftkälla. Den är, till skillnad från energislag som vind- och solkraft, planerbar och alltså inte beroende av vädret.

De sex äldsta reaktorerna byggdes under 1970-talet och har redan tagits ur drift. De sex återstående reaktorerna, driftsatta under första halvan av 80-talet, blir däremot allt äldre och beräknas behöva avvecklas senast år 2045. Om Sverige ska fortsätta med kärnkraft behöver alltså nya reaktorer börja byggas inom kort.

Vattenfall lämnade 2012 in en ansökan om att få bygga en till två ersättningsreaktorer vid kärnkraftverket Ringhals utanför Varberg. Efter den rödgröna valsegern 2014 lades kärnkraftsplanerna på is efter beslut från den nya regeringen.

Idag drygt sju år senare är det fortsatt oklart vad som kommer hända när de kvarvarande sex reaktorerna måste avvecklas, om det inte finns några nya reaktorer att ersätta dem med.