Samhällsnytt har blivit kontaktade av en läsare från Stockholm som trots att hon länge varit sjuk i misstänkt Covid-19 inte kan få testa sig. Istället fick hon hem en enkät ”Hälsosamma grönskap och Covid-19” som undersöker hur människors välmående påverkas av grönska i omgivningen under epidemin. Totalt har 10 tusen stockholmare fått enkäten. Studien är finansierad av staten.

Det är Karolinska Institutet som genomför studien. Enligt enkäten som skickats till 10 tusen personer undersöker man ”hur människors välmående och psykiska hälsa påverkas av mängden grönska i omgivningen”.

”Oavsett hur din situation och hälsa har varit innan och under Covid-19 pandemin, så är dina svar mycket värdefulla”, bedyras det i brevet.

”Det är välkänt att gröna omgivningar i stadsmiljön kan bidra till bättre hantering av stress, ökad livslängd, lägre blodtryck, bättre sömn och ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. För att kunna lära oss mer om grönskans effekter på stadsbefolkningens välbefinnande och mentala hälsa under den senaste tiden med social isolering och eventuell ökad oro, genomför vi enkätstudien ”Hälsosamma grönskap och Covid-19”.

Det utlovas även att deltagandet inte innebär ”obehag”. Det sista ger dock Samhällsnytts läsare inte mycket för. Efter att ha varit sjuk i misstänkt Covid-19 under en lång tid och blivit nekad test för sjukdomen gång på gång är hon rasande över studien:

– Det här är ju helt sjukt egentligen! De kan inte testa folk för corona, men skickar ut enkäter om någon jävla grönska. Det är faktiskt lite obehagligt att man är så empatilös!

Under de senaste 2,5 månaderna försökte regeringen och Folkhälsomyndigheten öka antalet tester för Covid-19 till 100 tusen per vecka. Det är dock långt till det målet och att få bli testade är fortfarande svårt för patienter som inte läggs in på sjukhus.

Samhällsnytt har pratat med Mare Sundström, docent på Institutet för miljömedicin som är huvudmannen för studien. Hon är inte besvärad av kritiken och säger att det inte finns ”en undersökning som inte provocerar någon”.

Enligt henne täcks kostnaderna för studien av institutets ordinarie budget – det vill säga staten.

– De extrakostnaderna är väl bara porto för utskicket.

Vad förväntar ni er för resultat?

– Eftersom det finns mycket bevis för att grönskan är bra för hälsan vill vi se om mycket grönska påverkar mentala hälsan.

Kan det bli en ny behandlingsmetod mot Covid-19 t o m – med tanke på att Sverige redan har provat många unika metoder som Alvedon, ”öppet fönster” osv..?

– Mycket grönska kan kanske hjälpa immunsystemet att bekämpa viruset, men det kan jag inte uttala mig om eftersom det inte finns några vetenskapliga studier om det i Sverige. Det finns dock en japansk studie som säger att mycket grönska stärker immunförsvaret. Mindre stress är ju alltid bra för hälsan.

LÄS MER: Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”