➤ GRUPPVÅLDTÄKT Två asylsökande unga män från Afghanistan, s.k. ’ensamkommande flyktingbarn’, dömdes i juni i år i Södertörns tingsrätt för en grov gruppvåldtäkt mot en 16-årig flicka. Svea hovrätt rev senare upp påföljden om utvisning mot en av våldtäktsmännen. HD meddelar att man valt att inte pröva målet.

Södertörns tingsrätt dömde de två unga männen, Rahmani Omid och Aziz Sharifi, enligt egen utsago idag 18 respektive 19 år gamla, till ungdomsvård i tio månader respektive ett år och tio månaders fängelse. Det egentliga straffvärdet ansåg tingsrätten var fyra års fängelse men pga männens uppgivna låga ålder ansågs de ha rätt till en kraftig straffrabatt.

Det framgår inte huruvida de två männens verkliga ålder har fastställts genom medicinsk åldersbestämning. Siffror från Rättsmedicinalverket visar att 8 av 10 s.k. ’ensamkommande flyktingbarn’ uppgett felaktig ålder och i själva verket är vuxna.

Utvisningspåföljden kvarstår efter överklagande till hovrätten för Rahmani Omid men undanröjs för Aziz Sharifi. Svea hovrätts bedömning är att brottet är mycket allvarligt men inte så ”synnerligen grovt” att ”det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här”

Bakgrunden är att Aziz Sharifi enligt egen utsago kommer från en provins i Afghanistan, Ghazni, som Migrationsverket bedömt som så farlig att återvända till att verkställighetshinder mot utvisning föreligger. Den uppgiften har också legat till grund för att ge Aziz Sharifi s.k. flyktingförklaringstatus.

Högsta domstolen meddelar att man inte beviljar prövningstillstånd, vilket innebär att hovrättens dom vinner laga kraft.

Rahmani Omid och Aziz Sharifi har båda nekat till anklagelserna men kunde bindas till den grova våldtäkten på den 16-åriga flickan med DNA och SMS-konversation som de två haft om brottet.