Beslutet väntas kosta skattebetalarna 4,5 miljoner kronor. SD röstade nej.

Beslutet som togs i slutet av förra veckan av en majoritet i kommunfullmäktige, där frågan avhandlades för tredje gången, innebär att de ”ensamkommande flyktingbarn” som skrivits upp i ålder alternativt fyller 18 får stanna i kommunen under hela asylprocessen.

Kristdemokraterna och Centerpartiet gjorde gemensam sak med de rödgrönrosa partierna.

Moderaterna lade ned sina röster.

De enda som röstade nej var Sverigedemokraterna.

Kommunen sätter sin tillit till att ideella föreningar ska ordna boenden åt migranterna.