En kvinna som spelar brännboll på fritiden döms till 6 500 kronor i böter för att ha transporterat sitt slagträ i bilen. Ett lagbrott menar polis, åklagare och domstol.

Kvinnan som är bosatt i Värnamo stoppades i en av polisens rutinkontroller när hon var ute och körde bil. Polispatrullen upptäckte att kvinnan hade ett brännbollsträ i bilen. Ett allvarligt lagbrott, menade man och upprättade en anmälan.

Det lagrum som hänvisades till är lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, i dagligt tal kallad ”knivlagen”. Lagen är omdiskuterad då den ställer till problem för många medborgare som har fullt legitima skäl att bära kniv. Undantag finns för bland annat hantverkare men medges restriktivt.

Vid sidan av knivar omfattar förbudet även bland annat svärd, sablar, knogjärn, kaststjärnor och karatepinnar, Så vitt Samnytt erfar har brännbollsentusiasters utrustning inte tidigare dömts som otillåten med hänvisning till denna lag.

I det aktuella fallet hjälpte det dock inte att kvinnan hänvisade till att hon tidigare varit och spelat brännboll. Polis, åklagare och domstol är eniga om att hon begått ett brott och ska straffas för det. Påföljden blir 6 500 kronor i böter.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan måste kvinnan även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Ett ytterligare ekonomiskt avbräck är att brännbollsträt som beslagtogs av polisen enligt domen ska anses förverkat och inte återlämnas. Det innebär att kvinnan måste köpa ett nytt om hon vill (vågar) fortsätta spela brännboll.

Oklart om hockeyklubbor och tennisracketar är tillåtna

Domstolen menar att hon ska fällas för brott därför att hon först skämtat med poliserna som stoppade henne om att hon hade slagträt i bilen för att försvara sig mot ogärningsmän. Det går inte att utesluta att kvinnan menat allvar, ansåg åklagare och senare även rätten.

Det är oklart vilka konsekvenser domen får för andra brännbollsintresserade i landet. Frågor har även uppstått om annan liknande idrottsutrustning kan vara olaglig att transportera, exempelvis hockeyklubbor och tennisracketar.

Sverige ett anarkotyranniskt samhälle?

Samnytt har tidigare uppmärksammat den som många menar ”anarkotyranniska” utveckling som den svenska rättsstaten på senare tid genomgått, där rättsväsendet i en oförmåga att hantera den grova brottsligheten i stället signalerar handlingskraft genom att slå ned omotiverat hårt på småbrott. Se Samnytt TV:s inslag om fenomenet HÄR.