För nästan 20 år sedan hävdades det i SVT-programmet Uppdrag granskning att Estonia som sjönk 1994 använts till hemliga militära transporter. Uppgifterna bekräftas nu av Försvarsmakten.

Det var 2004 som Uppdrag granskning sände sitt avslöjande om Estonia och man visade att det vid två tillfällen, två veckor respektive en vecka före olyckan, åkt med bilar lastade med krigsmateriel till Sverige.

LÄS ÄVEN: Dokumentär avslöjar: Fyra meter stort hål i Estonia – avfärdades tidigare som konspirationsteori

Ända sedan bil- och passagerarfärjan sjönk den 28 september 1994 och 852 personer omkom hade det cirkulerat rykten om att militär last fanns ombord på olycksnatten.

Tidigare har en utredning hävdat att inga militärtransporter skedde den aktuella natten. En annan utredning som regeringen tillsatte kom dock fram till att uppgifterna i programmet stämde, men i uppdraget ingick inte att titta på om transporterna skett även tidigare än september 1994.

Nya uppgifter

Enligt de nya uppgifterna från Försvarsmakten kan fler transporter än som tidigare varit känt ha förekommit. Till haverikommissionens utredning uppger Försvarsmakten nu att det finns uppgifter som tyder på att hemliga militära transporter skett ombord på Estonia även tidigare än september 1994.

Efter dokumentären för två år sedan där man uppmärksammade ett okänt hål i Estonias skrov har haverikommissionen utrett förlisningen på nytt. Det har spekulerats i att hålet kan ha orsakats av en explosion, men enligt utredningen är det mer sannolikt att det orsakats när fartyget slog mot stenklippor mot botten.

Utredarna har ändå ställt ett antal frågor till Försvarsmakten, bland annat om de militära transporterna skett tidigare än september 1994, och nu kom alltså svaret även om det inte är helt konkret. Samtidigt är det oklart när transporterna ska ha skett och om det rör sig om samma år eller längre tillbaka.

Hemligt avtal

I samband med dagens uppgifter har även annat tidigare hemligstämplat material nu blivit offentligt, som det hemliga avtalet mellan Tullen och Försvarsmakten som genomförde de militära transporterna på privata fartyg. Tullen lovade militären att inte kontrollera bilarnas last.

Transporterna utfördes förmodligen i samarbete med någon eller några inom Ericssonkoncernen.

LÄS ÄVEN: Ingvar Carlsson: Berätta om krigsmateriel ombord på Estonia

Av regeringens tidigare utredning framgår att en chefstjänsteman på regeringskansliet har funnits på sändlistan, viket innebär att regeringen bör ha haft kännedom om överenskommelsen. Detta är dock något dåvarande försvarsminister Anders Björck (M) förnekar.