Enligt SR Ekot har riksåklagaren beslutat att Konstitutionsutskottet ska pröva om ansvariga ministrar som Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin ska åtalas för eventuella brott i hanteringen av Estoniakatastrofen.

Det specifika skälet till att detta görs nu är oklart. Då svenska ministrar är immuna mot åtal för brott mot befolkningen även efter deras ämbetsperioder är över får åtal endast ske efter godkännande av KU varpå åtal kan väckas vid högsta domstolen.

Kravet på att prövningen om brott ska återupptas kommer från anhöriga och överlevande. Åklagare har redan fått i uppdrag att pröva om förundersökningen om övriga brott ska återupptas.

Obesvarade frågor

Åsa Myrberg är anhörig till den omkomne lotsen Dan Myrberg.

– Jag känner att det är något konstigt i hela det här ärendet och jag tror att folk håller inne med saker som dom inte talar om, säger hon till SR.

– Det är flera underligheter som vi inte har fått svar på varför dom har gjort som dom har gjort.