Kent Härstedt, socialdemokratisk politiker och en av dem som överlevde Estoniakatatrofen, kommenterade på måndagen de nya fynden om ett stort hål i fartygets skrov som indikerar att något annat orsakade förlisningen än ett lossnat bogvisir. Tillsammans med andra överlevare kräver han att utredningen görs om.

Härstedt, som skrivit en bok om Estoniakatastrofen som han själv upplevde på plats, säger sig inte vara hemfallen åt konspriationsteorier. Samtidigt säger han att det är svårt att inte undra över hur en haverikommission med obegränsade statliga resurser i ryggen kunnat missa vad några amatörer nu upptäckt.

– Jag är inte konspiratoriskt lagd, men med det som framkommit i dag blir det ytterligare frågetecken.

Detta och andra frågetecken behöver rätas ut, anser Härstedt och får medhåll från andra överlevare som i en debattartikel i den vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet riktar samma uppmaning till politikerna – utred förlisningen på nytt.

Enligt den internationella haverikommission som Estland, Finland och Sverige tillsatte 1995 och som utmynnade i en slutrapport två år senare sjönk Estonia på grund av ett konstruktionsfel. Lås och fästen på fartygets bogvisir ska ha varit underdimensionerade och inte tålt påfrestningarna i det hårda väder som rådde vid förlistningstillfället. De gav vika så att visiret lossnade och stora stora mängder vatten forsade in på bildäck vilket fick fartyget att kantra.

Den officiella förklaringen har dock avfärdats av ett stort antal experter som menar att ett modernt fartyg byggt som Estonia skulle ha kunnat hålla sig flytande i en vecka efter en sådan incident. Det fyra meter stora hål som nu avslöjats inikerar att de som hyst misstankar om en annan haveriorsak kan ha haft rätt och det är något som överlevarna nu kräver utreds.

En annan tidigare riksdagsledamot, miljöpartisten Lars Ångström, som länge varit engagerad i frågan menar att hålet troligen orsakats av en kollision med ett annat fartyg och sannolikt ett militärt sådant. Härstedt vill inte föregripa en ny utredning genom att spekulera i vad som orsakat det stora hålet