Det är inte bara i Sverige som en diskussion pågår om det så kallade ”folkutbytet” där ursprungsbefolkningarna trängs undan alltmer till följd av en aggressiv massinvandringspolitik. Prognoser i Storbritannien larmar om att etniskt brittiska barn kan vara en minoritet i landets skolor redan 2060.

En som ringer i den brittiska larmklockan är Dr Paul Morland vid anrika Oxford University. Han har i tidigare forskning visat att etniska britter som helhet kommer att närma sig brytpunkten där man blir en etnisk minoritet runt år 2060.

Skolelever når brytpunkten tidigare

Men i likhet med hur det ser ut demografiskt i Sverige går utvecklingen i Storbritannien snabbare för yngre åldersgrupper, bland annat till följd av ett exceptionellt högt barnafödande bland utomvästliga migranter och ofta har med sig stora barnkullar redan när de anländer.

Enligt de studier och prognoser som bland annat Dr Morland varit involverad i vid Oxford University kommer etniska britter vara en minoritet bland landets skolelever tidigare än befolkningen som helhet når brytpunkten.

Enligt ett mer konservativt scenario kommer britter år 2060 fortfarande att vara en majoritet i Storbritannien på cirka 60 procent. Men för barn i skolåldern har då ändå brytpunkten på 50 procent passerats.

Britter redan en minoritet i London

Allmänt går större städer också före i folkutbytesutvecklingen. I England är etniska britter redan i minoritet i landets två största städer, huvudstaden London och Birmingham.

Trots att britterna valde att lämna EU, mycket på grund av att man ville återta kontrollen över massinvandringen, är inflödet av migranter fortsatt stort och ökar i stället för att minska. I storleksordningen närmare en miljon migranter om året tar sig varje år in i landet som totalt har cirka 67 miljoner invånare.

Labour och Tories skyller på varandra

Det är mångdubbelt fler än de runt 200 000 till 300 000 som tog sig in i Storbritannien innan Brexit. Labour och Tories tävlar nu i att lägga skulden på varandra för utvecklingen. Nyligen beskyllde Labour-ldearen Keir Starmer den konservativa regeringen för att ”helt ha tappat kontrollen” över invandringen.

Officiell brittisk statistik visar att närmare 1,4 miljoner uppehållstillstånd totalt utfärdades under 2022. I siffran är såväl asylsökande som anhöriga till dessa samt arbetskraftsmigranter och utländska studerande inräknade. Det är dubbelt så många som 2019 då motsvarande siffra låg på strax över 600 000.

Regeringen håller trots siffrorna inte med oppositionen om att man tappat greppet utan hävdar att man gör vad man kan för att få ned siffrorna i allmänhet och den omfattande illegala invandringen i synnerhet.

Situationen troligen ännu allvarligare

På grund av den illegala invandringen kan etniska britter utgöra en än mindre andel av befolkningen än vad de officiella siffrorna visar. En annan felkälla i samma riktning är att identitetspolitiken slagit igenom i den brittiska folkräkningen och vem som helst har rätt att definiera sig som etnisk britt, oavsett man objektivt är det eller inte.

Som i Sverige, där den rasidentitära vänster gärna pratar om hudfärg, ras och ”vithet” medan andra heller använder begreppet ”svenskhet” pågår i Storbritannien en diskussion om ”whitness” kontra ”britishness”.

Så länge migranter anländer i så måttliga volymer att integrationen fungerar är deras ursprung, menar det som hellre pratar om brittiskhet. Men när volymerna är mångfalt större än då, vilket de varit i både Sverige och Storbritannien uppstår segregation och etniska enklaver där integrationen helt eller delvis uteblir.

I den brittiska folkräkningen kan således inte bara migranter som assimilerat sig kryssa i att man ser sig som etnisk britt. Även de som inte alls delar västerländska värderingar kan göra samma sak.

LÄS ÄVEN: Minister varnar för folkutbyte

Diskuterar skifte till mottagande i flyktingläger

Dr Morland understryker att utvecklingen är problematisk i huvudsak därför att merparten av migranterna kommer från geografiskt och kulturellt avlägsna länder och att integrationen fungerar dåligt. Han påtalar också att den påskyndas av låga födslotal bland etniska britter och höga dito bland migranterna.

De migrationsrelaterade problemen i Storbritannien bedöms av många nu som så allvarliga att det på högsta politiska nivå diskuteras att lägga om mottagandet från det öppna samhället till regelrätta flyktingläger av det slag som är standard i andra delar av världen, särskilt i oroshärdarnas närområden.

Liknande utveckling i Sverige

Folkutbytesfrågan har seglat upp till en framskjuten plats också i den svenska politiska debatten. Vissa vänder sig mot begreppet som de menar är förknippat med en högerextrem konspirationsteori.

Andra menar att ordet ändå beskriver den faktiska demografiska utvecklingen i siffror och även att den har sin grund i beslut fattade på högsta politiska nivå.

Tidigare har larmen om det demografiska paradigmskiftet i huvudsak kommit från socialkonservativt håll. Men de senaste åren har även aktörer med annan politisk färg anslutit sig.

Runt 2060 anges även i Sverige som en tidpunkt när den svenska ursprungsbefolkningen trängts undan så mycket att den endast utgör en minoritet i landet.

LÄS ÄVEN: S-ilska över att folkutbytet kallas folkutbyte