Inför det stundande EU-parlamentsvalet riktar EU-kommissionen skarpa krav mot Facebook, Google, Twitter och stora IT-aktörer i allmänhet att, som man formulerar det, ”skärpa kontrollen av politisk desinformation och falska nyheter som sprids på nätet”.

Julian King, EU-kommissionär för inre säkerhet, slog på en presskonferens i Bryssel fast att han inte vill höra några fler ursäkter från de utpekade aktörerna. Den kritik som formulerats mot motsvarande spridning av desinformation och falska nyheter i traditionella medier berördes däremot inte.

EU-kommissionen har själva tagit fram en handlingsplan för hur man vill att yttrandefriheten på nätet ska begränsas under valrörelsen. Ett Internet där allt är tillåtet att säga och tycka karakteriserade King som ”rena vilda västern” och något som ett inte närmare preciserat ”vi” inte kan tillåta.

Man säger sig i Bryssel hysa stor oro för ”utländsk inblandning” och pekar ut Ryssland som det land man misstänker mest aktivt kommer att försöka påverka EU-ländernas väljare. EU-kritiker som reagerat på formuleringen menar att utländsk inblandning i enskilda länders angelägenheter är något som EU-kommissionen själv ägnar sig åt dagligen och stundligen.

EU-kommissionen anser att Facebook och andra aktörer är alldeles för långsamma med att stänga ned konton som pekats ut som falska. Man anser också att de sociala medieaktörerna inte i tillräcklig utsträckning följer den ”uppförandekod” som man formellt ställt sig bakom, där man lovat de politiska makthavarna att se till att inga politiska åsikter uttrycks anonymt eller utan att den som uttrycker dem redovisar vem som betalat för det.

Krav ställs också på att de sociala medieaktörerna släpper in externa ”faktagranskare” och att rättelser omedelbart publiceras om dessa bedömer att en nyhet är falsk. Man vill också att ett varningssystem inrättas där EU-ländernas makthavare snabbt får information om ”desinformationskampanjer” så att man kan vidta åtgärder.

Från och med den 1 januari och fram till EU-valet som hålls i maj kommer EU-kommissionen att i slutet av varje månad betygsätta hur man anser att IT-företagen skött sig. Om de får underkänt hotar EU-kommissionen med att i stället ta till lagstiftning.

Julian King slog vid presskonferens fast att det EU-kommissionen föreslår är ”miljontals kilometer ifrån” något som kan liknas vid censur.