➤ SCHENGEN På onsdagen meddelar EU-kommissionen att man inte kommer att godkänna fler förlängningar av Sveriges gränskontroller mot Danmark.

Den 12 november upphör gränskontrollerna såväl i Sverige som Danmark, Tyskland, Österrike och Norge. Skälet är enligt EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos är att ”förhållandena för att godkänna dem finns inte längre”.

Det var i november 2015 regeringen beslutade att införa gränskontroller i Malmö, Trelleborg och Helsingborg och i januari 2016 beslutades även att id-kontroller skulle införas.

I maj i år togs dock id-kontrollerna bort. Avseende gränskontroller för en förlängning bara ske tre gånger oavsett tidsperiod.

På nationella gränsskyddet tror man sig dock kunna fortsätta med gränskontrollerna även efter den 12 november. I Frankrike har har man gränskontroller med hänvisning till den inre säkerheten, något Sverige också skulle kunna använda sig av. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är det i nuläget dock oklart ifall man kommer försöka göra detta även här.