EU-kommissionen föreslår i en rapport att Sverige antingen bör sänka ränteavdraget eller höja fastighetsskatten. I rapporten riktas kritik mot Sverige för att regelverket och bostadspolitiken har låtit både bostadspriser och invånarnas skulder öka kraftigt. Det ökar i sin tur risken för en omfattande korrektion i ekonomin.

EU:s bedömning är att Sverige har en relativt låg beskattning av bostäder på grund av ränteavdraget och låg fastighetsskatt. Därför föreslår EU-kommissionen att man i Sverige antingen sänker ränteavdragen eller höjer fastighetsskatten, rapporterar Dagens Industri.

Kritiken riktas mot ökningen av den privata skuldsättningen, som är en direkt följd av landets oerhört höga bostadspriser.

LÄS ÄVEN: Allt kärvare ekonomiskt för hushållen

Hyresmarknaden kritiseras också

Men även den svenska hyresmarknaden kritiseras av EU. Kommissionen menar att hyror som inte är marknadsanpassade gynnar vissa grupper i samhället samtidigt som andra lämnas helt utanför marknaden.

EU-kommissionen föreslår därför att Sverige går mot en ökad anpassning till marknadshyror.

LÄS ÄVEN: Potentiell ekonomisk smäll för bostadsrätter när kostnaderna går upp