➤ På torsdagen tog EU ett steg närmare påtvingade migrantkvoter då man röstade för ett förslag som den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) ansvarar för.

– Jag är glad i dag över att EU-parlamentet skickar ett tydligt budskap om att ett reformerat asylsystem, som bygger på solidaritet, är fullkomligt möjligt, sa Wikström på en presskonferens efteråt.

Förslaget, som framför allt riktas mot Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien – vilka hittills vägrat delta i EU:s omfördelningsprogram av migranter, går även ut på att ersätta den så kallade Dublinförordningen med ett kvotsystem.

Hur många migranter som varje land ska ta emot beror på folkmängd och BNP. Dock ska hänsyn tas till ifall migranten ifråga har släktingar i ett visst land eller studerat där, varpå asylansökan ska kunna göras i just det landet.

Saknas koppling till ett EU-land ska migranten få välja bland fyra medlemsländer som har tagit emot minst sökande i förhållande till sin kvot året innan.

Tyskland kommer att fortsatt få ta ett stort ansvar på grund av landets storlek och BNP. Länder som tidigare inte tagit emot så många migranter ska få tre år på sig att bygga upp sin mottagningskapacitet. Under denna tid blir det länder som Tyskland och Sverige som fortsatt tvingas till ett högt mottagande.

I förslaget vill man straffa länder som fortsatt vägrar mottagande med att dra in EU-stöd.

För att bli verklighet krävs dock att även EU:s medlemsländer säger ja, vilket inte lär ske. Det kan däremot gå igenom med ett så kallat majoritetsbeslut.